Verdens første
Omtankestation
er åbnet i Horsens

E.ON har opført verdens første Omtankestation i Horsens. Et sted, hvor den rastløse venten, der præger traditionelle ladestationer, bliver til en behagelig pausestund. Med ro, ren luft og plads til at tænke. Om sommeren kan du nyde fuglefløjt og gå en tur i de grønne omgivelser. Om vinteren kan du lune dig i en lækker lounge. Den gode kaffe og de lækre snacks er der naturligvis året rundt – leveret af lokale erhvervsdrivende.

Omtankestationerne og filosofien bag

Vi har travlt, os mennesker. Travlt med at komme ud. Travlt med at komme hjem. Travlt med at komme videre. Men har vi nogle gange så travlt, at vi glemmer, hvad der er vigtigst? Hos os er tiden vigtig, og på et tidspunkt gik det op for os, at netop vi – os, der leverer strøm til elbiler – ikke blot har en mulighed for, men også en pligt til at tænke anderledes. De traditionelle tankstationer skal skiftes ud med ladestationer i hele verden, så vi står med en fantastisk chance for at skabe noget anderledes. Noget, der på én gang fremmer respekten for naturen og udgør et modstykke til den ofte fortravlede tid, vi lever i.

Danske Anders Krag er ansvarlig for udviklingen af det nye koncept, som vi har arbejdet på siden starten af 2022.

”Tankstationer er nærmest er fuldstændig ens, uanset hvor i verden du befinder dig, og lige nu ser der ud til at ske præcis det samme med ladestationerne. Vi plastrer landskabet til med kedelige, intetsigende asfaltpladser uden andet formål end at komme hurtigt videre,” siger Anders Krag og det synes han er ærgerligt.

”I 1938 designede Arne Jacobsen en tankstation i Skovshoved, og siden det design, er vi ikke rigtigt kommet videre. Det er det samme, uanset hvor i verden du befinder dig, bare i andre udformninger, og nu ser det samme ud til at ske for ladestationerne. Men spørgsmålet er, om det virkelig er det, vi vil. Vil vi plastre landet til med kedelige, intetsigende asfaltpladser – måske med et tag med udbyderens logo – så vi kan komme hurtigt videre?” spørger Anders Krag. Hans eget svar er klart:

”Hvis vi ser på forudsætningerne, er de jo nogle helt andre, end dengang, vi stadig troede, at fossile brændsler var fremtiden. Uanset, hvordan vi vender og drejer det, tager det altså lidt tid at få en fuld opladning. Det skal vi udnytte til sammen at lave noget nyt og anderledes, som passer til den verden, vi lever i.”

Første konkrete resultat af arbejdet er Omtankestationen i Lund lidt uden for Horsens.

play-button
Se Video

Grønt, roligt og afslappet

Med Omtankestationen er stort set alt ved de kedelige og støjende asfaltpladser, vi i dag tanker og oplader på, vendt på hovedet. Her sker opladningen i grønne omgivelser med plads til gåture, og der er ro til at høre fuglene synge. Omtankestationen er – som navnet antyder – et sted, hvor tankerne kan flyde frit, og hvor sindet kan lade op, mens bilen får strøm til næste stræk. Skulle det regne, har omtankestationen en hyggelig lounge med god kaffe og lækre snacks.

Udviklingsprincipper for Omtankestationerne

Visionen om at skabe noget bedre end en tankstation 2.0 til elbiler har blandt andet været at skabe forskelligartede lokationer. Steder, som i modsætning til de traditionelle tankstationer har hver deres identitet. Mens det via fælles kendetegn skal være tydeligt, at de er i familie med hinanden, skal de samtidig tage udgangspunkt i og drage nytte af deres forskellige unikke placeringer. For at imødekomme det kom vi frem til tre udviklingsprincipper for Omtankestationerne.

Stilhed

Udviklingsprincipperne i værktøjskassen tager afsæt i de kendetegn som er mest fremtrædende ved el-bilen. Her er stilhed det mest væsentlige. Værktøjerne efterstræber at skabe en ladeoplevelse der bærer præg af en oase, hvor man ikke bliver placeret midt i det virvar som normalt kendetegner placeringen af ladestandere men snarere en isoleret oplevelse som giver mulighed for ro og eftertænksomhed.

Bæredygtighed

Ligesom stilhed er bæredygtighed et vigtigt aspekt af el-bilens kendetegn. Ligeledes efterstræber værktøjskassen at skabe løsninger der fremmer bæredygtighed i forbindelse med planlægning og anlæg af ladestationerne. Dette gøres så vidt som muligt på en holistisk måde fremfor at lave punktvise indgreb.

I pagt med naturen

Det sidste udviklingsprincip henter, ligesom de 2 foregående, inspiration fra el-bilens image. Dette udviklingsprincip fokuserer på, at de nye ladestationer skal fungere i pagt med naturen. Dette gøres ved at implementere en række ’grønne’ tiltag i forbindelse med ladestationerne som bidrager til at både fremme aspekter såsom biodiversitet men også skabe en større herlighedsværdi for de besøgende

Naturen i højsædet

På Omtankestationen er omdrejningspunktet naturen og landskabet. Det grønne og varierede får en langt mere fremtrædende rolle på Omtankestationen end det, man kender fra de traditionelle tankstationer, hvor der er masser af asfalt og larm fra omgivelserne, som ofte er trafikale knudepunkter og motorveje. Omtankestationens koncept består af tre elementer.

ADSKIL FUNKTIONERNE

Når en ladestation integreres i eksisterende mgivelser bliver den ofte betragtet som svarende til en tankstander. Dette skaber en situation, hvor man under sin opladning skal opholde sig i beskidte, larmende og visuelt støjende omgivelser – dette er ikke nødvendigt når det gælder el-biler. For at undgå dette skal E.ON’s ladestationer bygge på et princip om at adskille ophold og aktivitet fra selve ladesituationen.

BRUG NATUREN OG LANDSKABET SOM RAMME

For at skabe en unik oplevelse på E.ON’s ladestationer skal disse stå i en tydelig kontrast til de transitområder som normalt præger tank- og ladestationer. Disse har normalt en høj befæstelsesgrad og bygger på tankstationens præmisser. Ved at bruge naturen og landskabet som omdrejningspunkt for ladestationerne skabes en behageligere oplevelse for brugeren. Samtidigt sikrer det at E.ON kan tilbyde en meget anderledes oplevelse, hvor det grønne får lov at trænge igennem og som er i overensstemmelse med el-bilens image som en mere bæredygtig transportform.

GRADUERE BELAEGNINGER

I forbindelse med ladesituationen stilles der visse krav til funktionaliteten, dette indebærer blandt andet en hård befæstelse. For at skabe en tydelig og effektiv overgang mellem befæstelse og natur arbejdes med en graduering. Ladestationens køreareal anlægges som en asfaltflade, dette sikrer holdbarhed, hvor slitaget er som størst. På parkeringsarealet skabes en glidende overgang, hvor belægningen bliver permeabel og det grønne får lov at trænge igennem. Yderst gives naturen frie rammer og får lov til at sprede sig frit på arealet. Dette giver en naturlig overgang mellem befæstelse og natur.

Fra overskudsjord til smukke landskaber

Etablering af ladestationer skaber oftest en betydelig mængde overskudsjord. Det gælder også for Omtankestationer. Men i stedet for at bruge resurser på bortskaffelse af jorden, bruger vi den på stedet til at etablere et smukt og varieret landskab. Landskabet og terrænformationerne bliver en af de genkendelige ting, der går på tværs af Omtankestationerne i Danmark, men den konkrete udformning tilpasses samtidig altid den enkelte lokation.

På den måde bringer vi naturen tættere på dig, der besøger Omtankestationerne. Uanset, om du nu foretrækker at blive siddende i bilen eller ønsker at udforske landskabet. Beplantningen varierer mellem farverige stauder, græs og træer.

Naturen opfordrer til bevægelse

Omtankestationen vil helt naturligt opfordre elbilisterne til at går på opdagelse. På hver station anlægges mindst én stisløjfe, der opfordrer til bevægelse og rekreation.

Stisystemet rummer spredte siddepladser, som giver mulighed for at tage ophold i naturen. Opholdsstederne placeres adskilt fra selve ladestationen og understreger oplevelsen af at opholde sig i et naturligt landskab fremfor et sted, der handler om transport og om at komme hurtigt videre.

På den måde underbygges essensen i Omtankestationen, som er at skabe rum til at oplade sindet samtidig med, at bilen gøres klar til at køre videre.

play-button
Se Video

Mød hovedarkitekten bag Omtankestationen

Mød, Søren Damgaard Kristensen, fra LABland, der er arkitekten bag vores Omtankestation. Han deler sine tanker om projektet og arbejdet med udviklingen af Omtankestationen.

Vores første Omtankestation er åbnet I Horsens

Den første Omtankestation åbnede officielt i Lund (Provstlund Allé 2, 8700 Horsens) i Horsens den. 23 maj.

Klassiske ladestationer er præget af store ”døde” asfaltarealer. Vi kan ikke bygge en ladestation uden asfalt, men vi holder det på et absolut minimum. Arealerne omkring indkørsel og de individuelle ladepladser er grønne og vilde og gør det til en naturoplevelse af lade sin bil op. Der anvendes graduleringsbelægning på ladepladserne, hvor det grønne får lov at trænge igennem. Den første Omtankestation i Lund ved Horsens opsluges og omkranses af det omkring liggende landskab, og beplantningen på selve stedet kommer helt tæt på brugerne. Her vil du opleve, at det summer og kvidrer i stedet for at larme og ose.

 

Åbningsfesten var en succes

Vi fejrede åbningen af Verdens første Omtankestation mellem d. 23.-26. maj, hvor vi rullede den røde løber ud for elbilfans i alle aldre med en weekend fyldt med spænding og sjov. Tak til de mange mennesker og elbilister der lagde vejen forbi for at se, opleve og lade på vores nye ladestation i Horsens. 

Se pressereportage for åbningen her

Her finder du ladestationen:

Provstlund Allé 2,
8700 Horsens

Åben adressen i Google Maps