Vilkår og betingelser

Ansvarsfraskrivelse
Generelle brugsbetingelser

Selvom E.ON Drive Infrastructure GmbH vil gøre rimelige anstrengelser for at inkludere nøjagtige og fuldstændige oplysninger på dette websted, giver E.ON Drive Infrastructure GmbH ingen garantier for, at oplysningerne, der gives gennem dette websted, herunder eventuelle hypertextlinks, der bruges enten direkte eller indirekte fra dette websted, er nøjagtige, fuldstændige eller opdaterede. E.ON Drive Infrastructure GmbH kan foretage ændringer i oplysningerne på dette websted til enhver tid uden varsel og forpligter sig ikke til at opdatere disse oplysninger. Hypertextlinksene heri er kun beregnet som en bekvemmelighed, og inkluderingen af ​​ethvert link indebærer ikke en godkendelse fra E.ON Drive Infrastructure GmbH af webstedet. E.ON Drive Infrastructure GmbH er ikke ansvarlig for indholdet af nogen linkede websteder eller nogen links, der er henvises til på et linket websted.

Indholdet på dette websted er ophavsretligt beskyttet. E.ON Drive Infrastructure GmbH giver dig dog ret til at gemme og reproducere enhver tekst, der leveres på dette websted. På grund af ophavsretlige årsager er det dog ikke tilladt at gemme eller reproducere billeder og diagrammer, der vises på dette websted.

Oplysningerne på dette websted udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe nogen værdipapirer og bør ikke lægges til grund for nogen investeringsbeslutning.

E.ON DK er under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen særlige, indirekte eller følgeskader eller nogen som helst skader, der skyldes tab af brug, data eller profit, uanset om det er i en kontraktlig handling, uagtsomhed eller en anden retlig handling, der opstår i forbindelse med brugen eller ydelsen af dokumenter, tjenester eller oplysninger, der er tilgængelige på dette websted.