Privatlivspolitik

Kontrollerende myndighed

Den ansvarlige myndighed for databehandlingen på dette websted er:

E.ON Drive Infrastructure GmbH

Gutenbergstraße 3

45128 Essen/Tyskland

Vores databeskyttelsesteam kan kontaktes via den ovennævnte postadresse eller via e-Mail: dataprotection@edri.com.

A. Website-funktionaliteter

1. Adgang til dette websted

Om denne behandling: At få adgang til dette websted kræver behandling af dine personoplysninger, såsom IP-adressen. Yderligere behandling af personoplysninger ved brug af særlige tjenester eller cookies præsenteres separat.

Beskrivelse og formål med behandlingen: Når du får adgang til dette websted, behandler vi dine personoplysninger for at sikre hjemmesidens drift og tekniske sikkerhed.

Kategorier af personoplysninger: Din IP-adresse, browserdata (f.eks. Referrer ID eller omdirigeringer, skærmopløsning, operativsystem, browser og browser-version, installeret plug-ins og udvidelser og skrifttyper).

Behandlingens retlige grundlag: Behandlingen af dine personoplysninger, når du får adgang til dette websted, er baseret på vores legitime interesse (Artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR). Vi har afvejet vores interesse i at levere og drive samt sikre dette websted mod din interesse i fortroligheden af dine personoplysninger, hvor vores interesse vejer tungest. Uden behandling af personoplysninger er det teknisk umuligt at levere webstedet. Dette gælder også for dets drift og sikkerhed. I denne sammenhæng tjener sikring af webstedet også dine interesser.

Modtagere/kategorier af modtagere: For at webstedet kan fungere korrekt, og for at vi kan opfylde vores egne forpligtelser, videresender vi dine data til vores serviceudbyder, der støtter os med dette websted.

Opbevaringsperiode: Vi opbevarer dine data så længe, det er nødvendigt for at give dig de beskrevne tjenester.

Forpligtelse til at give oplysninger: Du er ikke forpligtet til at give personoplysninger. Uden dine personoplysninger er det dog ikke muligt for dig at få adgang til dette websted.

2. Teknisk nødvendige cookies

Om denne behandling: I forbindelse med brugen af teknisk nødvendige cookies behandler vi dine personoplysninger for at visse funktioner på denne hjemmeside virker.

Beskrivelse og formål med behandlingen: Når du tilgår denne hjemmeside, kan dine personoplysninger blive behandlet i forbindelse med brugen af såkaldte “cookies”. Cookies er tekstfiler, der gemmes på din enhed og er nødvendige for visse funktioner på denne hjemmeside kan fungere. Du kan konfigurere dine browserindstillinger efter dine præferencer og for eksempel nægte at acceptere tredjepartscookies eller alle cookies. Vi vil gerne påpege, at fravalg af cookies måske betyder, at du ikke kan bruge alle funktioner på denne hjemmeside. I den forbindelse henviser følgende oplysninger til cookies, der ikke har nogen relation til en tjeneste via vores hjemmeside, men udelukkende tjener til at levere hjemmesiden selv (“teknisk nødvendige cookies”).

Kategorier af personoplysninger: Google Tag Manager: aggregede data om tag-udløsning, Consent Management Platform Usercentrics: opt-in og opt-out data, referrer URL, brugeragent, brugerindstillinger, samtykke-ID, tid og type af samtykke, skabelonversion, bannersprog.

Behandlingens retsgrundlag: Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med brugen af teknisk nødvendige cookies på denne hjemmeside er baseret på vores legitime interesse (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR). Vi har afvejet vores interesse i at levere de cookie-afhængige funktioner på denne hjemmeside mod din interesse i fortroligheden af dine personoplysninger, hvor vores interesse vejer tungest. Uden behandling af personoplysninger er det teknisk umuligt at levere funktionerne. Samtidig har du mulighed for at forhindre behandling af dine personoplysninger i forbindelse med cookies, som beskrevet ovenfor.

Modtagere / kategorier af modtagere: Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart. Vi videregiver kun data til vores databehandlere eller når vi er retligt forpligtet til at videregive dataene.

Opbevaringsperiode: Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for brugen af den pågældende cookie.

Forpligtelse til at give oplysninger: Du er ikke forpligtet til at videregive personoplysninger. Det er ikke alle funktioner på denne hjemmeside som vil fungere uden dine personlysninger.

3. Local Storage

Om denne behandling: Hvis du har givet samtykke, gemmer vi personoplysninger, du indtaster på vores hjemmeside, i den såkaldte local storage i din browser.

Beskrivelse og formål med behandlingen: I forbindelse med brugen af Local Storage behandler vi dine personoplysninger for at designe visse funktioner på denne hjemmeside. Dette betyder, at vi gemmer de oplysninger, du indtaster på vores hjemmeside i Local Storage, ud over dit besøg på vores hjemmeside. På denne måde behøver du ikke at indtaste de samme oplysninger igen ved fremtidige besøg på vores hjemmeside, men får det direkte som en foreslået indtastning.

Kategorier af personoplysninger: Indtastningsoplysninger i formularer samt data fra måleværktøjer, men ikke samtykke, bankoplysninger eller kontraktkontonumre.

Behandlingens retsgrundlag: Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med brugen af Local Storage på denne hjemmeside er baseret på legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR).

Modtagere / kategorier af modtagere: Vi videregiver ikke dine personoplysninger til modtagere.

Opbevaringsperiode: Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for brugen af den pågældende funktion på hjemmesiden, der afhænger af Local Storage.

Forpligtelse til at give oplysninger: Du er ikke forpligtet til at videregive personoplysninger. Du kan konfigurere dine browserindstillinger efter dine præferencer og for eksempel deaktivere brugen af Local Storage. Uden dine personoplysninger er det ikke alle funktioner som fungerer på denne hjemmeside.

4. Usercentrics Consent Management Platform

Om denne behandling: Vi bruger Usercentrics Consent Management Platform til at administrere de samtykker, du har givet.

Beskrivelse og formål med behandlingen: Denne service tilbyder en Consent Management Platform for at overholde de juridiske krav om at indhente samtykker.

Kategorier af personoplysninger: Opt-in og opt-out data, referrer URL, brugeragent, brugerpræferencer, samtykke-ID, tidspunkt for samtykke, type af samtykke, skabelonversion, bannersprog.

Behandlingens retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt (artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR). Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, er dette det retlige grundlag (artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan trække dit samtykke tilbage via Cookie-indstillinger-knappen.

Modtagere / kategorier af modtagere: Vi bruger serviceudbyderen Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München.

Samtykkeoplysningerne (samtykke og tilbagekaldelse af samtykke) gemmes i et år. Cookies slettes efter at browseren er lukket. Dataene slettes derefter øjeblikkeligt.

Forpligtelse til at give oplysninger: Du er ikke forpligtet til at videregive personoplysninger.

B. Analyser via Cookies og andre teknologier

1. Google Tag Manager

Om denne behandling: Vi bruger Google Tag Manager til at administrere website tags på vores hjemmeside.

Beskrivelse og formål med behandlingen: Google Tag Manager er en løsning fra Google, der tillader virksomheder at administrere website tags gennem et interface. Google Tag Manager er et cookie-frit domæne, der ikke indsamler nogen personoplysninger i sig selv. Google Tag Manager udløser andre tags, der efter tur kan indsamle data. Vi gør opmærksom på dette separat. Google Tag Manager får ikke adgang til disse data.

Til vores Google-produkter bruger vi såkaldte Global Site Tags, således at vi ikke behøver at inkludere integrationen af Google, dvs. scriptet, på hver side, men Google leveres automatisk som en applikation i tagget på hver side.

Kategorier af personoplysninger: Aggregerede data om tag-udløsning, IP-adresse, kontraktkontonummer (krypteret og hashet), transaktionsnummer, webrejse-tracking, enhedstype, enhedsoplysninger (browser, OS, skærm).

Behandlingens retsgrundlag: Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesse (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR). Vi har afvejet vores interesse i at bruge Google Tag Manager mod dine interesser i fortroligheden af dine personoplysninger, hvor vores interesse vejer tungest.

Modtagere / kategorier af modtagere: Google Ireland Ltd, Gordon House; Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Opbevaringsperiode: Dataene slettes 14 dage efter hentning.

Henvisning til behandling af dine personoplysninger i tredjelande: Adobe behandler dine personoplysninger i USA. Der er ingen afgørelse om tilstrækkelighed for USA fra Europa-Kommissionen. Vi har sikret databeskyttelse med passende garantier (såkaldte standardkontraktuelle klausuler) i henhold til artikel 46 i GDPR. Du kan anmode om en kopi af disse garantier fra os.

Forpligtelse til at give oplysninger: Du er ikke forpligtet til at videregive personoplysninger. Uden dine personoplysninger er det dog ikke muligt for dig at besøge denne hjemmeside.

2. Google Analytics vedrørende analysen af din websiteadfærd.

Om denne behandling: Hvis du har givet samtykke, bruger vi “Google Analytics” på vores hjemmeside til at analysere din websiteadfærd. På vores vegne vil Google bruge personoplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om websiteaktivitet og give os andre tjenester relateret til websiteaktivitet og internetbrug. For brugen af Google Analytics inden for rammerne af Google Marketing Platform til at vise annoncer gælder de angivne oplysningerne i kapitlet Google Marketing Platform.

Beskrivelse og formål med behandlingen: Vi bruger “Google Analytics” på vores hjemmeside, en webanalysetjeneste leveret af Google Ireland Limited, Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”). Google Analytics bruger såkaldte tracking pixels og “cookies”; cookies er tekstfiler, der er gemt på dit slutbrugerudstyr, og som gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. Oplysningerne genereret af en cookie om din brug af denne hjemmeside overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Men ved aktivering af IP-anonymisering vil din IP-adresse på forhånd blive forkortet af Google inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Den Europæiske Union og andre medlemsstater). Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der. På vores vegne vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiderne, udarbejde rapporter om websiteaktivitet og give os andre tjenester relateret til websiteaktivitet og internetbrug. IP-adressen, som din browser sender som en del af Google Analytics, vil ikke blive sammenkørt med andre data fra Google.

I forbindelse med Google Analytics bruger vi også tjenesten Big Query. Big Query er en database, der ligger på vores egen server. Datastrukturen for Big Query er defineret af Google, men databasen selv og dermed de indkommende data falder under vores datarådighed. Indsamlingen af data foretages i Google Analytics. Big Query duplikerer de indkommende Google Analytics-data og overfører dem til databasen. Big Query modtager også data fra Campaign Manager-værktøjet. Disse data duplikeres også og sendes derefter til Big Query. Gennem Campaign Manager genererer vi data om konverteringer foretaget gennem såkaldte floodlight-aktiviteter.

Vi deler også anonymiserede data med Google til benchmarking-formål, så vi kan udføre forskning og markedsanalyser og konstant optimere tjenesterne. Dataene er aggregerede og anonymiserede, så de ikke kan bruges til at identificere virksomheden, kontoen eller brugerne.

Kategorier af personoplysninger: Browserinformation, klikstier, dato og tidspunkt for besøg, enhedsinformation, downloads, Flash-version, placering, IP-adresse, JavaScript-understøttelse, besøgte sider, købsaktivitet, henvisnings-URL, brugsdata, widget-interaktioner.

Lovgrundlaget for behandlingen: Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke (Art. 6, stk. 1, litra a GDPR). Du kan tilbagekalde dit samtykke via Cookie Settings-knappen. I denne sammenhæng henviser dit samtykke også til § 25, stk. 1 TTDSG.

Modtagere / kategorier af modtagere: Vi videregiver dine personoplysninger til Google.

Opbevaringsperiode: Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for brugen af Google Analytics til analyse af din websiteadfærd. Cookies opbevares i maksimalt 2 år.

Tredjelandshenvisning vedrørende behandling af dine personoplysninger: Google behandler dine personoplysninger i USA. Der er ingen gyldig afgørelse fra EU-Kommissionen vedrørende USA. Vi har sikret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau med passende garantier (standardkontraktbestemmelser) i henhold til artikel 46 i GDPR. Du kan anmode om en kopi af disse garantier fra os.

Forpligtelse til at give oplysninger: Du er ikke forpligtet til at give personoplysninger.

3. LinkedIn Ads

Om denne behandling: Vi behandler dine personlige oplysninger for at bruge LinkedIn Insight Tag til at vise annoncer.

Beskrivelse og formål med behandlingen: Denne hjemmeside bruger konverteringsværktøjet “LinkedIn Insight Tag” samt LinkedIn Ads fra LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Dette gør det muligt at vise målrettede annoncer på og uden for denne hjemmeside, uden at identificere dig som en hjemmesidebruger. Dette tjener til analyse og optimering af vores online tilbud, især retargeting, dvs. genoptagelse af annoncering på andre hjemmesider og tildeling til målgrupper.

Kategorier af personlige oplysninger: Sete annoncer, annonce-id, sete artikler, enheds-id, enhedsoplysninger, IP-adresse, operativsystemoplysninger, besøgte sider, søgetermer, forbindelser, følgere, oplysninger, der gives på profilen, brugeragentdata, sete videoer.

Juridisk grundlag for behandlingen: Behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke (Art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan tilbagekalde dit samtykke via cookieindstillingerne. I denne sammenhæng henviser dit samtykke også til § 25, stk. 1 i den tyske telemedie lov (TTDSG).

Modtagere / kategorier af modtagere: Vi videregiver dine personlige oplysninger til LinkedIn.

Opbevaringsperiode: Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for brugen af LinkedIn Insight Tag til visning af annoncer.

Tredjelandshenvisning for behandling af dine personlige oplysninger: LinkedIn behandler dine personlige oplysninger i USA. Der er ingen afgørelse om tilstrækkelighed fra Europa-Kommissionen for USA. Vi har sikret niveauet af datasikkerhed med passende garantier (såkaldte standardkontraktuelle klausuler) i henhold til artikel 46 i GDPR. Du kan anmode om en kopi af disse garantier fra os.

Forpligtelse til at give oplysninger: Du er ikke forpligtet til at give personlige oplysninger.

C. Andre serviuces

1. YouTube

Om denne behandling: Vi behandler dine personoplysninger for at give dig videoer på YouTube-platformen.

Beskrivelse og formål med behandlingen: Vi har indlejret YouTube-videoer på vores hjemmeside, som er gemt på YouTube, en platform fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, og kan afspilles direkte fra vores hjemmeside. YouTube-videoerne er alle indlejret i “udvidet databeskyttelses-tilstand”, hvilket betyder, at hvis du ikke afspiller videoerne, så deles der ingen data om dig til Youtube. Kun ved afspilning af den respektive video initieres den tilsvarende behandling og data overføres til Youtube.

Kategorier af personoplysninger: Ved afspilning af videoen overføres følgende kategorier af personoplysninger til YouTube: Website, sprog, region, browsertype, browserversion. Hvis du har en Google-konto og/eller en YouTube-konto, behandles yderligere kategorier af data. Se Google – Fortrolighedspolitik for YouTube-tjenester for flere detaljer.

Behandlingens retsgrundlag: Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesse (Art. 6 stk. 1 lit. f GDPR). Vi har afvejet vores interesse i brugen af disse videoer mod din interesse i fortroligheden af dine personoplysninger, hvorved vores interesse er overvejende. Vi kan ikke vise tilsvarende videoer uden at få adgang til det formål, der er stillet til rådighed til dette formål af YouTube. Behandlingen af personoplysninger er teknisk nødvendig for at få adgang til formålet. Derudover står det dig frit for ikke at afspille en video og derved forhindre behandlingen.

Modtagere/kategorier af modtagere: Vi videregiver dine personoplysninger til YouTube.

Opbevaringsperiode: Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for brugen af hjemmesiden.

Tredjelandshenvisning for behandlingen af dine personoplysninger: YouTube behandler dine personoplysninger i USA. Der er ingen afgørelse om tilstrækkelig beskyttelse truffet af Europa-Kommissionen for USA. Vi har sikret et passende beskyttelsesniveau med passende garantier (såkaldte standardkontraktuelle klausuler) i henhold til art. 46 GDPR. Du kan anmode om en kopi af disse garantier fra os.

Forpligtelse til at oplyse: Du er ikke forpligtet til at oplyse personoplysninger.

2. E-mail kommunikation og kontaktformular

Om denne behandling: Du kan kontakte os ved at bruge vores kontaktformular på denne hjemmeside eller via vores generelle e-mailadresse info@edri.com. Vi behandler dine personlige oplysninger til kommunikation i forhold til indholdet af kommunikationen.

Beskrivelse og formål med behandlingen: Vi behandler dine personlige oplysninger for at besvare din henvendelse.

Kategorier af personlige oplysninger: Kontaktoplysninger og data, som du indtaster i kontaktformularen.

Behandlingens lovlige grundlag: Hvis din henvendelse vedrører opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller til gennemførelse af forberedende foranstaltninger truffet som svar på din anmodning, er det juridiske grundlag for behandlingen artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR. I andre tilfælde er behandlingen af dine personlige oplysninger for at besvare din anmodning baseret på vores legitime interesse (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR). Vi har afvejet vores interesse i at tilbyde kontaktformularen eller en generel e-mailadresse mod din interesse i fortroligheden af dine personlige oplysninger, og vores interesse har vejet tungest. Uden behandling af personoplysninger kan det ikke lade sig gøre at behandle din anmodning. Derudover er brugen af kontaktformularen eller en generel service e-mailadresse frivillig.

Modtagere/kategorier af modtagere: Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til modtagere udover vores serviceudbyder, medmindre dette er nødvendigt som direkte følge af din henvendelse.

Opbevaringsperiode: Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for at behandle din respektive henvendelse, eller så længe vi har ret til eller er forpligtet til at opbevare det på grund af lovbestemte opbevaringsforpligtelser.

Obligation til at give oplysninger: Du er ikke forpligtet til at give personlige oplysninger. Felterne markeret med * i kontaktformularen er obligatoriske felter. Uden disse personlige oplysninger kan din respektive anmodning ikke behandles. De resterende oplysninger er frivillige og kan forenkle behandlingen af din anmodning.

D. Fanpages und Social Media channels

1. LinkedIn and Facebook

Vi håndterer virksomhedssider (såkaldte kanaler eller fan-sider) på de sociale medieplatforme LinkedIn og Facebook.

Beskrivelse og formål med behandlingen: Ved at præsentere vores virksomhed på sociale medier ønsker vi at søge aktiv kommunikation med dig og tilbyde dig muligheden for at informere dig om produkter og tjenester i vores virksomhed og vores gruppe af virksomheder. Derudover bruger vi sociale medier til at gennemføre markedsføring, herunder konkurrencer.

Hvis du bruger kontaktmulighederne til os på disse sociale medier, behandler vi de oplysninger, du giver os for at behandle din anmodning, og som er årsagen til din kontakt, og for at besvare dine spørgsmål. Din feedback og reaktioner på portalen hjælper os også med at videreudvikle og forbedre vores produktportefølje.

Kategorier af personoplysninger: Vi behandler dataene i din profil. Tjenesteudbyderen af de sociale medier giver vores virksomhed statistiske data (såkaldte “sideindsigter”), der giver os oplysninger om brugeraktiviteter på vores virksomhedssider. Som en del af vores marketing bruger vi mulighederne, der tilbydes af disse sociale medier til at nå specifikke målgrupper (“targeting”).

Behandlingens retsgrundlag: Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse (artikel 6, stk. 1, litra f) i at kommunikere med dig, i at kontinuerligt optimere vores virksomhedssider og i at implementere effektive reklamer. Hvis behandlingen er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt med dig eller for gennemførelse af forudgående kontraktlige foranstaltninger, behandler vi dine personoplysninger på dette grundlag.

Modtagere / kategorier af modtagere: Vi videregiver dine data til tjenesteudbyderen. Sociale medieportaler er ikke drevet af os, men af ​​de respektive operatører på deres eget ansvar. Produktsuveræniteten og produktudformningen af ​​den sociale medieplatform ligger hos den respektive operatør. Vi har ingen indflydelse på de data, der indsamles og behandles af operatøren, og er heller ikke klar over omfanget af dataindsamlingen, behandlingsformålene eller opbevaringsperioderne. Kun i enkelte tilfælde, hvor sociale medieplatforme behandler personoplysninger på grundlag af vores instruktioner, fungerer de som databehandlere under vores ansvar som behandlingsansvarlige.

Vi vil gerne påpege, at behandling af persondata i lande uden for Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, især i USA, ikke kan udelukkes. Under visse omstændigheder kan dette være forbundet med risikoen for mere vanskelig retshåndhævelse, hvilket udgør en risiko for den enkelte bruger.

Hvad angår indsamling, behandling og brug af persondata af operatørerne af sociale medier, henviser vi til deres privatlivspolitik:

Opbevaringsperiode: Vi opbevarer dine persondata så længe det er nødvendigt for at behandle din anmodning eller så længe vi er berettiget eller forpligtet til at opbevare dem på grund af lovmæssige opbevaringsforpligtelser.

Obligation til at give persondata: Du er ikke forpligtet til at give persondata.

2. Facebook Fanpage

Om denne behandling: Vi fastholder en virksomheds tilstedeværelse (såkaldte sider eller fanpages) på det sociale medie Facebook. Vi behandler hermed dine personoplysninger.

Beskrivelse og formål med behandling: Ved at præsentere vores virksomhed på Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“Facebook”), ønsker vi at søge aktiv kommunikation med dig og give dig mulighed for at finde ud af mere om vores virksomheds produkter og tjenester via dette medie. Hvis du bruger kontaktmulighederne til os på dette sociale medie, behandler vi de data og oplysninger, som du giver os for at behandle din henvendelse, årsagen til din kontakt og for at besvare dine spørgsmål.

Behandlingens lovlige grundlag: Vi behandler dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse, jf. Art. 6 (1) lit. f GDPR, i at kommunikere med dig samt i den kontinuerlige optimering af vores virksomhedstilstedeværelse. Hvis behandlingen er nødvendig for udførelsen af en kontrakt, som du er part i, eller for at gennemføre foranstaltninger, der træffes på din anmodning inden indgåelsen af en sådan kontrakt, behandler vi dine personoplysninger på dette grundlag, jf. Art. 6 (1) lit. b GDPR.

Modtagere/modtagere kategorier/opbevaringsperiode: Af dine personoplysninger på Facebook Ireland Limiteds side. Oplysninger om fælles ansvar i henhold til Art. 26 GDPR.

Facebook Ireland Limited giver vores virksomhed statistiske data, såkaldt “page insights”, der giver os oplysninger om brugeraktivitet på vores virksomhedswebsites. Funktionerne i en Facebook-firmaprofil, der leveres af Facebook Ireland Limited til virksomheder, er et Facebook-produkt fra Facebook Ireland Limited, som er underlagt bestemmelserne i Facebook Data Policy (se https://www.facebook.com/about/privacy/update), oplysningerne om Facebook Page Insights (se https://de-de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data) og en ensidig aftale fra Facebook Ireland Limited i henhold til Art. 26 GDPR (se https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Vi er enige med Facebook Ireland Limited om, at Facebook Ireland Limited er ansvarlig for at give dig oplysninger om behandlingen af Page Insights og muligheden for at udøve dine rettigheder som registreret i henhold til GDPR. Ifølge GDPR har du ret til at få adgang til, rette, overføre og slette dine data samt til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data og begrænse behandlingen heraf. Du kan lære mere om disse rettigheder i dine Facebook-indstillinger. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren for Facebook Ireland Limited, hvis kontaktoplysninger kan findes i Facebook Ireland-databeskyttelsespolitikken (se https://www.facebook.com/help/contact/540977946302

Vi har aftalt med Facebook Ireland Limited, at den irske databeskyttelseskommission er den førende tilsynsmyndighed, der overvåger behandlingen af ​​Page Insights (der kan være undtagelser, hvis siden drives af en offentlig myndighed). Du har altid ret til at indgive en klage til den irske databeskyttelseskommission (se på www.dataprotection.ie) eller til en anden tilsynsmyndighed.

Facebook-firma-siden er baseret på det sociale medies platform af Facebook Ireland Limited, som drives ansvarligt af sidstnævnte og ikke af os. Produktsuveræniteten og produktudformningen af såkaldte Facebook-sider ligger hos Facebook Ireland Limited af platformrelaterede årsager. For yderligere oplysninger om de indsamlede data og databehandlingsprocedurer, formålene med behandlingen eller opbevaringsperioderne, kan du besøge data politikken for Facebook Ireland Limited (se https://www.facebook.com/about/privacy/update).

Opbevaringsperiode: Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at behandle din anmodning eller så længe vi er berettiget eller forpligtet til at opbevare disse på grund af lovkrav.

Henvisning til tredjelande i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger: Det skal også bemærkes, at behandlingen af personoplysninger i lande uden for Den Europæiske Union, især i USA, ikke kan udelukkes. Under visse omstændigheder kan dette være forbundet med risikoen for en mere vanskelig juridisk håndhævelse, hvilket udgør en risiko for den enkelte bruger.

Dine rettigheder som registreret bruger.

Dine rettigheder som dataregistreret

Du kan til enhver tid frit trække dit samtykke tilbage i henhold til databeskyttelseslovgivningen med fremadrettet virkning; vi gør dig opmærksom på dette i flere detaljere, når du giver dit samtykke. Behandling af data, der er udført før en tilbagekaldelse, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen. Du har til enhver tid ret til at anmode om oplysninger om vores behandling af dine personlige data. Hvis dine personoplysninger er ukorrekte eller ufuldstændige, har du ret til at få dem rettet og uddybet. Du kan til enhver tid anmode om sletning af dine persondata medmindre vi er juridisk forpligtet eller berettiget til at fortsætte med at behandle dine oplysninger. Hvis de juridiske krav er opfyldt, kan du anmode om begrænsning af behandlingen af dine persondata.

Hvis behandlingen finder sted på grundlag af dit samtykke eller inden for rammerne af en kontrakt, har du ret til at overføre de oplysninger, du har givet, forudsat at dette ikke påvirker andre personers rettigheder og frihedsrettigheder.

Du har ret til at rette spørgsmål eller klager til en tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor du sædvanligvis opholder dig, på dit arbejdssted eller på det sted, hvor den påståede overtrædelse finder sted. Vores ansvarlige tilsynsmyndighed er databeskyttelsesmyndigheden Aufsichtsbehörde NRW (www.ldi.nrw.de)

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine data på grundlag af en interesseafvejning, eller hvis det har offentlighedens interesse af grunde relateret din særlige situation. Dette gælder også for profilering på grundlag af denne bestemmelse. Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine persondata medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende eller at udøve eller forsvare retskrav. Vi vil overholde denne indsigelse fremadrettet. Indsigelsen kan gøres formfrit og skal fortrinsvis rettes til E.ON Drive Infrastructure GmbH, Gutenbergstraße 3, 45128 Essen/Germany or E-mail: dataprotection.de@edri.com