Privacy policy

Controller

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:
E.ON Drive Infrastructure GmbH
Gutenbergstraße 3
45128 Essen/Duitsland
U kunt contact opnemen met ons team voor gegevensbescherming via het hierboven vermelde postadres of via e-mail: dataprotection.de@edri.com.

 A. Functionaliteiten van de website

1. Toegang tot deze website

Over deze verwerking: Voor het beoordelen en opvragen van deze website door u worden uw persoonsgegevens, zoals het IP-adres, verwerkt. Een uitgebreidere verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van speciale diensten of cookies wordt afzonderlijk gepresenteerd.

Beschrijving en doel van de verwerking: Wanneer u deze website bezoekt, verwerken wij uw persoonsgegevens om u deze website te kunnen bieden en om de werking en technische beveiliging ervan te waarborgen.

Categorieën van persoonsgegevens: Uw IP-adres, browsergegevens (bijv. referrer-ID of omleidingen, schermresolutie, besturingssysteem, browser en browserversie, geïnstalleerde plug-ins en extensies en lettertypen).

Wettelijke basis van verwerking: De verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u deze website bezoekt, is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 (1) lit. f GDPR). We hebben ons belang om deze website aan te bieden en te exploiteren en te beveiligen afgewogen tegen uw belang bij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens, waarbij ons belang prevaleert. Zonder de verwerking van persoonsgegevens is het aanbieden van de website technisch onmogelijk. Dit geldt ook voor de werking en beveiliging ervan. In deze context dient het beveiligen van de website ook uw belangen.

Ontvangers / categorieën van ontvangers: Voor de goede werking van de website en om aan onze eigen verplichtingen te voldoen, geven wij uw gegevens door aan onze dienstverlener die ons met deze website ondersteunt.

Bewaartermijn: Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om u de beschreven diensten te leveren.

Verplichting om te verstrekken: U bent niet verplicht persoonlijke gegevens te verstrekken. Zonder uw persoonlijke gegevens kunt u echter geen toegang krijgen tot deze website.

2. Technisch noodzakelijke cookies

Over deze verwerking: In verband met het gebruik van technisch noodzakelijke cookies verwerken wij uw persoonsgegevens om u bepaalde functies van deze website te kunnen bieden.

Beschrijving en doel van de verwerking: Wanneer u deze website bezoekt, kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in verband met het gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die nodig zijn voor bepaalde functies van deze website. U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en bijvoorbeeld weigeren om cookies van derden of alle cookies te accepteren. We willen u erop wijzen dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. In dit verband verwijst de volgende informatie naar cookies die geen verband houden met een dienst die via onze website beschikbaar is, maar uitsluitend dienen om de website zelf te leveren (“technisch noodzakelijke cookies”).

Categorieën van persoonsgegevens: Google Tag Manager: geaggregeerde gegevens over het triggeren van tags Consent Management Platform Usercentrics: opt-in en opt-out gegevens, referrer URL, user agent, gebruikersinstellingen, toestemmings-ID, tijd en type toestemming, sjabloonversie, bannertaal.

Rechtsgrondslag van de verwerking: De verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van technisch noodzakelijke cookies op deze website is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Wij hebben ons belang bij het aanbieden van de cookie-afhankelijke functies van deze website afgewogen tegen uw belang bij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens, waarbij ons belang prevaleert. Zonder de verwerking van persoonsgegevens is het technisch onmogelijk om de functies aan te bieden. Tegelijkertijd hebt u de hierboven beschreven mogelijkheid om de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met cookies te voorkomen.

Ontvangers / categorieën ontvangers: Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden. We geven alleen gegevens door aan onze gegevensverwerkers of wanneer we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verstrekken.

Bewaartermijn: Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het gebruik van de betreffende cookie.

Verplichting tot verstrekking: U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Zonder uw persoonlijke gegevens zijn mogelijk niet alle functies van deze website voor u beschikbaar.

3. Lokale opslag

Over deze verwerking: Als u toestemming hebt gegeven, slaan wij persoonlijke gegevens die u op onze website hebt ingevoerd op in de zogenaamde lokale opslag in uw browser.

Beschrijving en doel van de verwerking: In verband met het gebruik van de Local Storage verwerken wij uw persoonsgegevens om bepaalde functies van deze website vorm te geven. Dit betekent dat wij informatie die u op onze website invoert, opslaan in de Lokale Opslag na uw respectieve bezoek aan onze website. Op deze manier hoeft u deze informatie bij een volgend bezoek aan onze website niet opnieuw in te voeren, maar wordt u direct voorzien van deze informatie als een voorgestelde invoer.

Categorieën van persoonlijke gegevens: Invoergegevens in formulieren en gegevens van trackingtools, maar geen toestemming, bankgegevens of contractrekeningnummers.

Rechtsgrondslag voor verwerking: De verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van Local Storage op deze website is gebaseerd op legitiem belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

Ontvangers / categorieën ontvangers: Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan ontvangers.

Bewaartermijn: We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het gebruik van de betreffende functie van de website die afhankelijk is van de Local Storage.

Verplichting tot verstrekken: U bent niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken. U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en bijvoorbeeld het gebruik van Local Storage uitschakelen. Zonder uw persoonlijke gegevens zijn mogelijk niet alle functies van deze website voor u beschikbaar.

4. Usercentrics Platform voor Toestemmingsbeheer

Over deze verwerking: Wij gebruiken het Usercentrics Consent Management Platform om door u verstrekte toestemmingen te beheren.

Beschrijving en doel van de verwerking: Deze dienst biedt een Consent Management Platform om te voldoen aan de wettelijke bewijsvereisten voor het verkrijgen van toestemmingen.

Categorieën van persoonsgegevens: Opt-in en opt-out gegevens, referrer URL, user agent, gebruikersvoorkeuren, toestemmings-ID, tijdstip van toestemming, type toestemming, sjabloonversie, bannertaal.

Rechtsgrondslag voor verwerking: De verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (Art. 6 para. 1 lit. c GDPR). Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, is dit de rechtsgrondslag (Art. 6 (1) a GDPR). U kunt uw toestemming intrekken via de knop Cookie-instellingen.

Ontvangers / categorieën ontvangers: Wij maken gebruik van de serviceprovider Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München.

Bewaartermijn: De toestemmingsgegevens (toestemming en herroeping van toestemming) worden één jaar bewaard. Cookies worden verwijderd nadat de browser is gesloten. De gegevens worden dan onmiddellijk gewist.

Verplichting tot verstrekking: U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken.

1. Google Tag Manager

Over deze verwerking: Wij gebruiken Google Tag Manager om websitetags op onze website te beheren.

Beschrijving en doel van de verwerking: Google Tag Manager is een oplossing van Google waarmee bedrijven website tags kunnen beheren via één interface. Google Tag Manager is een cookie-loos domein dat zelf geen persoonsgegevens verzamelt. De Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. We wijzen hier apart op. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.

Voor onze Google-producten gebruiken we zogenaamde Global Site Tags, zodat we de integratie van Google, d.w.z. het script, niet op elke pagina hoeven op te nemen, maar Google wordt dan automatisch als toepassing in de tag op elke pagina geleverd.

Categorieën van persoonlijke gegevens: Geaggregeerde tag-triggeringgegevens, IP-adres; contractaccountnummer (Versleuteld en Gehasht), transactienummer, web journey tracking; apparaattype; apparaatinformatie (browser, OS, scherm).

Rechtsgrondslag voor verwerking: De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). We hebben ons belang bij het gebruik van Google Tag Manager afgewogen tegen uw belang bij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens, waarbij ons belang prevaleert.

Ontvangers / categorieën ontvangers: Google Ireland Ltd, Gordon House; Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Bewaartermijn: De gegevens worden 14 dagen na opvraging verwijderd.

Verwijzing naar derde landen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens: Adobe verwerkt uw persoonsgegevens in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. We hebben het niveau van gegevensbescherming gewaarborgd met passende garanties (zogenaamde standaard contractuele clausules) in de zin van Art. 46 GDPR. U kunt een kopie van deze garanties bij ons opvragen.

Verplichting tot verstrekking: U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Zonder uw persoonsgegevens is het echter niet mogelijk om deze website op te roepen.

2. Google Analytics met betrekking tot de analyse van uw websitegedrag.

Over deze verwerking: Als u toestemming hebt gegeven, gebruiken wij "Google Analytics" op onze website om uw websitegedrag te analyseren. Namens ons zal Google persoonlijke gegevens gebruiken om uw gebruik van de websites te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en ons andere diensten te leveren met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Voor het gebruik van Google Analytics in het kader van het Google Marketing Platform om reclame te maken, geldt ook de informatie in het hoofdstuk Google Marketing Platform.

Beschrijving en doel van de verwerking: Wij gebruiken "Google Analytics" op onze website, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde trackingpixels en "cookies" cookies zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering te activeren, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de Europese Economische Ruimte (Europese Unie en andere lidstaten). Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de websites te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In verband met Google Analytics gebruiken we ook de Big Query-dienst. Big Query is een database die zich op onze eigen server bevindt. De gegevensstructuur van Big Query wordt gedefinieerd door Google, maar de database zelf en dus ook de binnenkomende gegevens vallen onder onze gegevenssoevereiniteit. Het verzamelen van de gegevens vindt plaats in Google Analytics. Big Query "dupliceert" de binnenkomende Google Analytics-gegevens en zet ze over in de database. Big Query heeft ook gegevens die binnenkomen vanuit de Campaign Manager tool. Deze gegevens worden ook gedupliceerd en vervolgens naar Big Query gestuurd. Via Campaign Manager genereren we gegevens over conversies via zogenaamde floodlight-activiteiten.

We delen ook geanonimiseerde gegevens met Google voor benchmarkingdoeleinden, zodat we onderzoek en marktanalyses kunnen uitvoeren en de diensten voortdurend kunnen optimaliseren. De gegevens worden samengevoegd en geanonimiseerd, zodat ze niet kunnen worden gebruikt om het bedrijf, de account of de gebruikers te identificeren.

Categorieën van persoonlijke gegevens: Browserinformatie, klikpad, datum en tijd van bezoek, apparaatinformatie, downloads, Flash-versie, locatie-informatie, IP-adres, JavaScript-ondersteuning, bezochte pagina’s, aankoopactiviteit, referrer URL, gebruiksgegevens, widgetinteracties.

Wettelijke basis van verwerking: De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). U kunt uw toestemming intrekken via de knop Cookie-instellingen. In deze context verwijst uw toestemming ook naar artikel 25 (1) TTDSG.

Ontvangers / categorieën ontvangers: Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan Google.

Bewaartermijn: Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het gebruik van Google Analytics voor de analyse van uw websitegedrag. Cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Verwijzing naar derde landen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens: Google verwerkt uw persoonsgegevens in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. We hebben het niveau van gegevensbescherming gewaarborgd met passende garanties (zogenaamde standaard contractuele clausules) in de zin van Art. 46 GDPR. U kunt een kopie van deze garanties bij ons opvragen.

Verplichting tot verstrekking: U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken.

3. LinkedIn advertenties

Over deze verwerking: We verwerken uw persoonlijke gegevens om de LinkedIn Insight Tag te gebruiken voor het tonen van advertenties. Beschrijving en doel van de verwerking: Deze website maakt gebruik van de conversietool “LinkedIn Insight Tag” en LinkedIn Ads van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Dit maakt gerichte advertenties mogelijk op en buiten deze website zonder u te identificeren als een gebruiker van de website. Dit dient voor de analyse en optimalisatie van ons online aanbod, met name retargeting, dat wil zeggen hernieuwde advertenties op andere websites en de toewijzing aan doelgroepen.

Categorieën van persoonlijke gegevens: Bekeken advertenties, Advertentie-identificator, Bekeken artikelen, Apparaatidentificator, Apparaatinformatie, IP-adres, Informatie over besturingssysteem, Bezochte pagina’s, Zoektermen, Connecties, Volgers, Informatie verstrekt op profiel, Gebruikersagentgegevens, Bekeken video’s.

Juridische basis van verwerking: De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw toestemming intrekken via de knop Cookie-instellingen. In dit verband verwijst uw toestemming ook naar § 25 lid 1 TTDSG.

Ontvangers / categorieën van ontvangers: We delen uw persoonlijke gegevens met LinkedIn.

Bewaartermijn: We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor het gebruik van de LinkedIn Insight Tag voor het tonen van advertenties.

Derde land verwijzing van de verwerking van uw persoonlijke gegevens: LinkedIn verwerkt uw persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. We hebben het niveau van gegevensbescherming beveiligd met passende garanties (zogenaamde standaard contractuele clausules) in de zin van Art. 46 AVG. U kunt een kopie van deze garanties bij ons opvragen.

Verplichting tot verstrekking: U bent niet verplicht persoonlijke gegevens te verstrekken.

C. Andere diensten

1. YouTube

Over deze verwerking: We verwerken uw persoonlijke gegevens om u video’s te kunnen tonen op het YouTube-platform.

Beschrijving en doel van de verwerking: We hebben YouTube-video’s ingebed op onze website, die zijn opgeslagen op YouTube, een platform van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, en rechtstreeks vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. De YouTube-video’s zijn allemaal ingebed in “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”, wat betekent dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u de video’s niet afspeelt. Pas bij het afspelen van de betreffende video wordt de betreffende verwerking gestart en worden gegevens overgedragen.

Categorieën van persoonlijke gegevens: Bij het afspelen van de video worden de volgende categorieën van persoonlijke gegevens naar YouTube verzonden: Website, taal, regio, browsertype, browserversie. Als u een Google-account en/of een YouTube-account heeft, worden verdere categorieën van gegevens verwerkt. Zie voor meer details Google – Privacybeleid YouTube-services.

Juridische basis van verwerking: De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 lid 1 lit. f AVG). We hebben ons belang bij het gebruik van deze video’s afgewogen tegen uw belang bij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens, waarbij ons belang prevaleert. We kunnen geen overeenkomstige video’s weergeven zonder toegang te krijgen tot de hiervoor door YouTube verstrekte interface. De verwerking van persoonsgegevens is technisch verplicht voor toegang tot de interface. Bovendien bent u vrij om geen video af te spelen en daarmee de verwerking te voorkomen.

Ontvangers / categorieën van ontvangers: We delen uw persoonlijke gegevens met YouTube.

Bewaartermijn: We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het gebruik van de website.

Derde land verwijzing van de verwerking van uw persoonlijke gegevens: YouTube verwerkt uw persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. We hebben het niveau van gegevensbescherming beveiligd met passende garanties (zogenaamde standaard contractuele clausules) in de zin van Art. 46 AVG. U kunt een kopie van deze garanties bij ons opvragen.

Verplichting tot verstrekking: U bent niet verplicht persoonlijke gegevens te verstrekken.

2. E-mailcommunicatie en contactformulier

Over deze verwerking: U kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier op deze website of via het algemene service e-mailadres info@edri.com. Voor de communicatie volgens de inhoud van de communicatie verwerken we uw persoonlijke gegevens.

Beschrijving en doel van de verwerking: We verwerken uw persoonlijke gegevens om uw respectieve verzoek te verwerken.

Categorieën van persoonlijke gegevens: Contactgegevens en gegevens die u invoert in het contactformulier.

Juridische basis van verwerking: Als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die zijn genomen als reactie op uw verzoek, is de wettelijke basis voor verwerking Artikel 6 (1) lit. b AVG. In andere gevallen is de verwerking van uw persoonlijke gegevens om uw verzoek af te handelen gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 (1) lit. f AVG). We hebben ons belang afgewogen bij het verstrekken van het contactformulier of een algemeen service e-mailadres tegen uw belang bij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens, waarbij ons belang prevaleert. Zonder de verwerking van persoonsgegevens is het niet mogelijk om uw verzoek te verwerken. Bovendien is het gebruik van het contactformulier of een algemeen service e-mailadres vrijwillig.

Ontvangers / categorieën van ontvangers: We delen uw persoonlijke gegevens niet met andere ontvangers dan onze dienstverlener, tenzij dit rechtstreeks voortvloeit uit uw vraag.

Bewaartermijn: We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om uw respectieve verzoek te verwerken of zo lang als we gerechtigd of verplicht zijn om deze op te slaan vanwege wettelijke bewaarverplichtingen.

Verplichting tot verstrekking: U bent niet verplicht persoonlijke gegevens te verstrekken. De velden gemarkeerd met * in het contactformulier zijn verplichte velden. Zonder deze persoonlijke gegevens kan uw respectieve verzoek niet worden verwerkt. De overige informatie is vrijwillig en kan het verwerken van uw verzoek vereenvoudigen.

D. Fanpagina’s en socialemediakanalen

1.LinkedIn en Facebook

We onderhouden bedrijfsprofielen (zogenaamde kanalen of fanpagina’s) op de socialemediaplatforms LinkedIn en Facebook.

Beschrijving en doel van de verwerking: Door ons bedrijf te presenteren op socialemediaplatforms, streven we naar actieve communicatie met u en bieden we u de mogelijkheid om uzelf te informeren over de producten en diensten van ons bedrijf en onze groep via deze weg. Daarnaast gebruiken we socialemediaplatforms om marketingmaatregelen uit te voeren, waaronder wedstrijden.

Als u contact met ons opneemt via deze socialemediaplatforms, verwerken we de door u verstrekte gegevens om uw verzoek te verwerken, dat de reden is voor uw contact, en om uw vragen te beantwoorden. Uw feedback en reacties op de platforms dienen ook om ons productportfolio verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Categorieën van persoonlijke gegevens: We verwerken de gegevens van uw profiel. De dienstverlener van socialemediaplatforms levert ons bedrijf statistische gegevens (zogenaamde “pagina-inzichten”) die ons informatie geven over gebruikersactiviteiten op onze bedrijfsprofielen. In het kader van marketingmaatregelen maken we gebruik van de mogelijkheden die de socialemediaplatforms bieden om specifieke doelgroepen aan te spreken (“targeting”).

Juridische basis van verwerking: We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 (1) lit. f AVG) of op basis van uw toestemming (Art. 6 (1) lit. a AVG) om met u te communiceren, onze bedrijfsprofielen continu te optimaliseren en efficiënte advertentiemaatregelen te implementeren. Als de verwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een contract met u of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken we uw persoonlijke gegevens op deze basis.

Ontvangers / categorieën van ontvangers: We delen uw gegevens met de dienstverlener. De socialemediaplatforms worden niet door ons, maar door de respectievelijke socialemediaplatformexploitanten op hun eigen verantwoordelijkheid beheerd. De productsoevereiniteit en productontwerp van het socialemediaplatform liggen bij de respectievelijke exploitant van het socialemediaplatform. We hebben geen invloed op de door de exploitant verzamelde en verwerkte gegevens, noch zijn we op de hoogte van de volledige reikwijdte van gegevensverzameling, de verwerkingsdoeleinden of de opslagperioden. Alleen in individuele gevallen waarin de socialemediaplatforms persoonlijke gegevens verwerken op basis van onze instructies, treden ze op als verwerkers onder onze verantwoordelijkheid als verwerkingsverantwoordelijken.

We willen erop wijzen dat de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, met name in de VS, niet kan worden uitgesloten. Onder bepaalde omstandigheden kan dit gepaard gaan met het risico van moeilijkere juridische handhaving, wat een risico vormt voor de individuele gebruiker.

Voor wat betreft de verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens door de exploitanten van de socialemediaplatforms, verwijzen we naar hun privacybeleid:

en

 

Bewaartermijn: We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang dit nodig is om uw respectieve verzoek te verwerken of zolang wij hiertoe gerechtigd of verplicht zijn op grond van wettelijke vereisten.

Verplichting tot verstrekking: U bent niet verplicht persoonlijke gegevens te verstrekken.

2. Facebook Fanpagina

Over deze verwerking: Wij onderhouden een bedrijfspresentie (zogenaamde pagina’s of fanpagina’s) op het sociale mediaplatform Facebook. Hierbij verwerken wij uw persoonsgegevens.

Beschrijving en doel van de verwerking: Door ons bedrijf te presenteren op Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”), willen we actieve communicatie met u zoeken en u de mogelijkheid bieden om via dit kanaal informatie te vinden over de producten en diensten van ons bedrijf en onze groep van bedrijven. Als u de contactopties naar ons gebruikt op dit sociale mediaplatform, verwerken we de door u verstrekte gegevens en informatie om uw verzoek te verwerken, de reden voor uw contact en om uw vragen te beantwoorden.

Juridische basis van de verwerking: We verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, Art. 6 (1) lit. f AVG, in de communicatie met u, evenals in de voortdurende optimalisatie van onze bedrijfspresentie. Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek plaatsvinden, verwerken we uw persoonsgegevens op deze basis, Art. 6 (1) lit. b AVG.

Ontvangers/ontvangerscategorieën/duur van opslag: Van uw persoonsgegevens aan de zijde van Facebook Ireland Limited. Informatie over gezamenlijke verantwoordelijkheid overeenkomstig Art. 26 AVG.

Facebook Ireland Limited verstrekt ons bedrijf statistische gegevens die bekend staan als “pagina-inzichten”, die ons informatie geven over de activiteit van gebruikers op onze bedrijfswebsites. De functies van een Facebook-bedrijfspagina die door Facebook Ireland Limited voor bedrijven worden geleverd, zijn een product van Facebook Ireland Limited dat onderhevig is aan de regels van het Facebook-beleid voor gegevens (zie https://www.facebook.com/about/privacy/update), de informatie over Facebook-pagina-inzichten (zie https://de-de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data) en een overeenkomst eenzijdig verstrekt door Facebook Ireland Limited in de zin van Art. 26 AVG (zie https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

We hebben met Facebook Ireland Limited afgesproken dat Facebook Ireland Limited verantwoordelijk is voor het verstrekken van informatie over de verwerking voor Pagina-inzichten en u in staat stelt uw rechten als betrokkene uit te oefenen onder de AVG. Volgens de AVG heeft u het recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en om de verwerking ervan te beperken. U kunt meer te weten komen over deze rechten in uw Facebook-instellingen. U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook Ireland Limited, waarvan de contactgegevens te vinden zijn in het gegevensbeleid van Facebook Ireland (zie https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970).

We hebben met Facebook Ireland Limited afgesproken dat de Ierse Gegevensbeschermingscommissie de leidende toezichthoudende autoriteit is die toezicht houdt op de verwerking voor Pagina-inzichten (uitzonderingen kunnen van toepassing zijn als de Pagina-operator een overheidsinstantie is). U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Ierse Gegevensbeschermingscommissie (zie op www.dataprotection.ie) of bij een andere toezichthoudende autoriteit.

De Facebook-bedrijfspagina is gebaseerd op het sociale mediaplatform van Facebook Ireland Limited, dat verantwoordelijk wordt beheerd door laatstgenoemde en niet door ons. De productsoevereiniteit en productontwerp van zogenaamde Facebook-pagina’s liggen bij Facebook Ireland Limited om platformgerelateerde redenen. Voor meer informatie over de verzamelde gegevens en verwerkingsprocedures, de verwerkingsdoeleinden of de opslagperioden, kunt u het gegevensbeleid van Facebook Ireland Limited raadplegen (zie https://www.facebook.com/about/privacy/update).

Opslagperiode: We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om uw respectieve verzoek te verwerken of zolang we gerechtigd of verplicht zijn om deze te bewaren op grond van wettelijke bewaarverplichtingen.

Verwijzing naar derde land betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens: Bovendien moet worden opgemerkt dat de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met name in de VS, niet kan worden uitgesloten. Onder bepaalde omstandigheden kan dit gepaard gaan met het risico van moeilijkere juridische handhaving, wat een risico vormt voor de individuele gebruiker.

Uw rechten als betrokkene

U kunt te allen tijde vrijelijk uw toestemming onder de gegevensbeschermingswetgeving intrekken met effect voor de toekomst; we zullen dit gedetailleerder uitleggen wanneer u uw toestemming geeft. Verwerking die vóór een intrekking heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

 

U heeft het recht om te allen tijde informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die wij verwerken. Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om deze te laten corrigeren en aanvullen. U kunt op elk moment verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, tenzij wij wettelijk verplicht of gerechtigd zijn om uw gegevens te blijven verwerken. Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Als de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming of binnen het kader van een overeenkomst, heeft u het recht om de gegevens die u heeft verstrekt over te dragen, op voorwaarde dat dit de rechten en vrijheden van andere personen niet aantast.

 

U heeft het recht om vragen of klachten te richten aan een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk. De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor ons is de Datenschutzbehörde NRW (www.ldi.nrw.de).

 

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van een afweging van belangen of in het algemeen belang op grond van redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Wij zullen dit bezwaar voor de toekomst in acht nemen. Het bezwaar kan vormvrij worden ingediend en bij voorkeur worden gericht aan E.ON Drive Infrastructure GmbH, Gutenbergstraße 3, 45128 Essen/Duitsland, of per e-mail: dataprotection.de@edri.com.