Polityka Prywatności

Administrator

Administratorem danych na tej stronie internetowej jest:

E.ON Drive Infrastructure GmbH

Gutenbergstraße 3

45128 Essen/Germany

Z naszym zespołem ochrony danych można się skontaktować za pośrednictwem podanego powyżej adresu pocztowego lub za pośrednictwem adresu e-mail: dataprotection@edri.com.

A. Funkcjonalności strony internetowej

1. Dostęp do strony internetowej:

O procesie przetwarzania danych: Aby uzyskać dostęp do tej strony internetowej, konieczne jest przetwarzanie Państwa danych, takich jak adres IP. Przetwarzanie danych osobowych mające miejsce przy korzystaniu ze specjalnych usług lub plików cookie jest opisane odrębnie.

Opis i cel przetwarzania: Gdy uzyskujecie Państwo dostęp do tej strony internetowej, przetwarzamy Wasze dane w celu udostępnienia tej strony internetowej oraz zapewnienia jej działania i bezpieczeństwa technicznego.

Kategorie danych: Państwa adres IP, dane przeglądarki (np. identyfikator strony referencyjnej lub przekierowania, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, przeglądarka i wersja przeglądarki, zainstalowane wtyczki i rozszerzenia oraz czcionki).

Podstawy prawne przetwarzania: Przetwarzanie Państwa danych podczas uzyskiwania dostępu do tej strony internetowej opiera się na prawnie uzasadnionej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR). Bez przetwarzania powyższych danych niemożliwe jest udostępnienie strony internetowej. Dotyczy to również jej funkcjonowania i bezpieczeństwa. W tym kontekście zabezpieczenie strony internetowej służy również Państwa interesom.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Aby strona internetowa działała poprawnie i realizowała swoją funkcję, przekazujemy powyższe dane naszemu dostawcy usług wspierającemu nas w obsłudze tej strony internetowej.

Okres przechowywania: Przechowujemy Państwa dane przez okres niezbędny do świadczenia opisanych powyżej usług.

Obowiązek podania danych: Nie jesteście Państwo zobowiązani do podania danych, jednak bez udostępnienia powyższych danych strona może nie działać prawidłowo, a dostęp do treści zamieszczonych na niej nie jest gwarantowany.

2. Niezbędne pliki cookie

O procesie przetwarzania danych: W związku z korzystaniem z technicznie niezbędnych plików cookie przetwarzamy Państwa dane w celu udostępnienia Wam określonych funkcji tej strony internetowej.

Opis i cel przetwarzania: Podczas korzystania z tej strony internetowej Państwa dane mogą być przetwarzane w związku z wykorzystaniem tzw. “ciasteczek” (cookies). Pliki cookie są plikami tekstowymi przechowywanymi na Państwa urządzeniu końcowym i są niezbędne do działania określonych funkcji tej strony internetowej. Możecie Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi preferencjami i na przykład odmówić akceptacji plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Należy jednak wiedzieć, że w takim przypadku niektóre funkcje tej strony internetowej mogą nie być dostępne. W tym zakresie poniższe informacje odnoszą się do plików cookie, które nie mają związku z usługą dostępną za pośrednictwem naszego serwisu, lecz służą wyłącznie do zapewnienia samego funkcjonalności („Niezbędne pliki cookie”).

Kategorie danych przetwarzanych: Google Tag Manager: zagregowane dane dotyczące wywoływania tagów, Consent Managment Platform Usercentrics: dane dotyczące przyznania i odwołania zgód, adres URL strony referencyjnej, agent użytkownika, ustawienia użytkownika, ID zgody, czas i rodzaj zgody, wersja szablonu, język bannera.

Podstawy prawne przetwarzania: Przetwarzanie twoich danych w związku z korzystaniem z plików cookie technicznie niezbędnych na tej stronie internetowej opiera się na podstawie prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR). Bez przetwarzania danych techniczne zapewnienie funkcji jest niemożliwe. Jednocześnie macie Państwo możliwość zablokowania przetwarzania Państwa danych w związku z plikami cookie, o czym wspomniano powyżej.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Nie ujawniamy Państwa danych stronom trzecim. Udostępniamy dane jedynie naszym podwykonawcom lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do ich udostępnienia.

Okres przechowywania: Przechowujemy Państwa dane przez okres niezbędny do korzystania z odpowiedniego pliku cookie.

Obowiązek podania danych: Nie macie Państwo obowiązku ujawniania danych, jednakże bez dostępu do nich nie wszystkie funkcje tej witryny mogą być dla Państwa dostępne.

3. Lokalne przechowywanie

O procesie przetwarzania danych: Jeśli wyrazili Państwo zgodę, przechowujemy dane, które wprowadzili Państwo na naszej stronie internetowej w tzw. lokalnym magazynie (Local Storage) w swojej przeglądarce.

Opis i cel przetwarzania: W związku z wykorzystaniem lokalnego magazynu (Local Storage) przetwarzamy Państwa dane w celu zaprojektowania określonych funkcji tej strony internetowej. Oznacza to, że przechowujemy informacje wprowadzone przez Państwa na naszej stronie internetowej w lokalnym magazynie (Local Storage) po zakończeniu Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Dzięki temu nie musicie Państwo ponownie wprowadzać tych informacji podczas kolejnych wizyt na naszej stronie, ale otrzymujecie je Państwo bezpośrednio jako sugerowane dane wejściowe.

Kategorie danych przetwarzanych: Informacje wprowadzone w formularzach oraz dane z narzędzi śledzących, ale z wyłączniem zgód, danych bankowych oraz numerów kont.

Podstawy prawne przetwarzania: Przetwarzanie twoich danych osobowych w związku z wykorzystaniem lokalnego magazynu (Local Storage) na tej stronie internetowej opiera się na podstawie prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Nie ujawniamy Państwa danych jakimkolwiek odbiorcom.

Okres przechowywania: Przechowujemy Państwa dane przez okres niezbędny do korzystania z odpowiedniej funkcji strony internetowej, która zależy od lokalnego magazynu (Local Storage).

Obowiązek podania danych: Nie jesteście Państwo zobowiązani do podawania danych. Możecie skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z Waszymi preferencjami i na przykład wyłączyć korzystanie z lokalnego magazynu (Local Storage). Bez Państwa danych niektóre funkcje tej strony internetowej mogą być niedostępne.

4. Usercentrics Consent Management Platform

O procesie przetwarzania danych: Korzystamy z Platformy Zarządzania Zgodami Usercentrics do zarządzania udzielonymi przez Państwa zgodami.

Opis i cel przetwarzania: Ta usługa dostarcza Platformę Zarządzania Zgodami w celu spełnienia wymagań prawnych dotyczących uzyskiwania zgod.

Kategorie danych przetwarzanych: Dane dotyczące wyrażenia zgody i jej wycofania, URL strony, agent użytkownika, preferencje użytkownika, identyfikator zgody, czas zgody, rodzaj zgody, wersja szablonu, język bannera.

Podstawy prawne przetwarzania: Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c GDPR). Jeśli przetwarzanie Państwa danych opiera się na Waszej zgodzie, to jest to podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Możecie wycofać swoją zgodę za pośrednictwem przycisku Ustawienia plików cookie.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Korzystamy z usługodawcy Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Monachium.

Okres przechowywania: Dane dotyczące zgód (udzielenie zgody i jej wycofanie) są przechowywane przez okres jednego roku. Pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dane są wówczas natychmiast usuwane.

Obowiązek podania danych: Nie jesteście Państwo zobowiązani do podawania danych.

B. Analizy za pomocą plików cookie i innych technologii

1. Google Tag Manager

O procesie przetwarzania danych: Korzystamy z Google Tag Manager do zarządzania tagami na naszej stronie internetowej.

Opis i cel przetwarzania: Google Tag Manager to rozwiązanie firmy Google, które umożliwia firmom zarządzanie tagami na stronach internetowych za pomocą jednego interfejsu. Google Tag Manager to domena bez plików cookie, która sama nie gromadzi żadnych danych osobowych. Google Tag Manager uruchamia inne tagi, które mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych.

W przypadku naszych produktów Google używamy tzw. Global Site Tags, dzięki czemu nie musimy uwzględniać integracji Google, czyli skryptu na każdej stronie, ale Google jest wtedy automatycznie dostarczany jako aplikacja w tagu na każdej stronie.

Kategorie danych przetwarzanych: Agregowane dane o uruchamianiu tagów: adres IP, numer konta kontraktowego (zaszyfrowany i zahaszowany), numer transakcji, śledzenie przebiegu korzystania z witryny; rodzaj urządzenia; informacje o urządzeniu (przeglądarka, system operacyjny, rozdzielczość ekranu).

Podstawy prawne przetwarzania: Przetwarzanie Państwa danych opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Google Ireland Ltd, Gordon House; Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Okres przechowywania: Dane są usuwane po 14 dniach od pobrania.

Odwołanie do przetwarzania Państwa danych osobowych w państwie trzecim: Adobe przetwarza Państwa dane w Stanach Zjednoczonych. Zapewniliśmy odpowiedni poziom ochrony danych za pomocą odpowiednich gwarancji (tzw. standardowych klauzul umownych) w rozumieniu art. 46 GDPR. Możecie Państwo otrzymać kopię tych gwarancji na życzenie.

Obowiązek podania danych: Nie jesteście Państwo zobowiązani do podawania danych. Bez Państwa danych nie jest jednak możliwe prawidłowe wyświetlenie tej strony internetowej.

2. Google Analytics w zakresie analizy zachowania na stronie internetowej.

O procesie przetwarzania danych: Jeśli wyraziliście Państwo zgodę, korzystamy na naszej stronie internetowej z usługi “Google Analytics” w celu analizy Waszego zachowania na stronie. Google będzie przetwarzać dane w naszym imieniu w celu oceny Waszego korzystania z witryn, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie i świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z internetu. Dotyczy to również korzystania z Google Analytics w ramach Google Marketing Platform w celu wyświetlania reklam.

Opis i cel przetwarzania: Korzystamy na naszej stronie internetowej z usługi “Google Analytics”, czyli narzędzia do analizy stron internetowych dostarczanego przez Google Ireland Limited, Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia (“Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. piksele śledzące i “ciasteczka”; ciasteczka to pliki tekstowe przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym, umożliwiające analizę Waszego korzystania z witryny. Informacje generowane przez ciasteczka dotyczące Waszego korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jednakże, poprzez aktywację anonimizacji adresu IP, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska i inne państwa członkowskie). Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Google będzie przetwarzać te informacje w naszym imieniu w celu oceny PAństwa korzystania z witryn, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie i świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi pochodzącymi od Google.

W ramach Google Analytics korzystamy również z usługi Big Query. Big Query to baza danych znajdująca się na naszym własnym serwerze. Struktura danych Big Query jest definiowana przez Google, ale sama baza danych i przychodzące dane mają charakter wyodrębniony. Zebranie danych odbywa się w Google Analytics. Big Query “powiela” przychodzące dane z Google Analytics i przesyła je do bazy danych. Big Query otrzymuje również dane z narzędzia Campaign Manager. Te dane również są powielane, a następnie wysyłane do Big Query. Za pośrednictwem Campaign Manager generujemy dane o konwersjach (przekierowaniach) dokonanych za pomocą tzw. aktywnności oznaczonych jako “floodlight”.

W celu przeprowadzenia badań i analiz rynkowych oraz ciągłej optymalizacji usług, udostępniamy również anonimowe dane Google. Dane są agregowane i anonimizowane, tak aby nie można ich było wykorzystać do identyfikacji firmy, konta lub użytkowników.

Kategorie danych osobowych: Informacje o przeglądarce, ścieżka kliknięcia, data i godzina wizyty, informacje o urządzeniu, pobierane pliki, wersja Flash, informacje o lokalizacji, adres IP, obsługa JavaScript, odwiedzane strony, aktywność zakupowa, URL polecający, dane dotyczące korzystania, interakcje z widgetami.

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie Państwa danych opiera się na twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Możecie wycofać swoją zgodę za pośrednictwem przycisku “Ustawienia plików cookie”. W tym kontekście Państwa zgoda odnosi się również do § 25 ust. 1 TTDSG (Federal Act on the Regulation of Data Protection and Privacy in Telecommunications and Telemedia).

Odbiorcy / kategorie odbiorców: Udostępniamy Państwa dane Google.

Okres przechowywania: Przechowujemy Państwa dane przez okres niezbędny do korzystania z Google Analytics w celu analizy zachowania na stronie internetowej. Pliki cookie są przechowywane przez maksymalnie 2 lata.

Odwołanie do przetwarzania Państwa danych w państwie trzecim: Google przetwarza Państwa dane w USA. Zapewniliśmy odpowiednie gwarancje ochrony danych (tzw. standardowe klauzule umowne) zgodnie z art. 46 GDPR. Możecie uzyskać kopię tych gwarancji na żądanie.

Obowiązek podania danych: Nie jesteście Państwo zobowiązani do podawania danych.

3. LinkedIn Ads

O procesie przetwarzania: Przetwarzamy Państwa dane w celu korzystania z narzędzia LinkedIn Insight Tag w celu wyświetlania reklam.

Opis i cel przetwarzania: Ta witryna korzysta z narzędzia konwersji “LinkedIn Insight Tag” oraz reklam LinkedIn prowadzonych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Dzięki temu możliwe jest ukierunkowane reklamowanie na tej stronie i poza nią, bez identyfikowania Państwa jako użytkownika witryny. Służy to analizie i optymalizacji naszej oferty online, w szczególności remarketingowi, czyli ponownemu wyświetlaniu reklam na innych stronach i przypisywaniu do grup docelowych.

Kategorie danych osobowych: Wyświetlane reklamy, identyfikator reklam, wyświetlane artykuły, identyfikator urządzenia, informacje o urządzeniu, adres IP, informacje o systemie operacyjnym, odwiedzane strony, wyszukiwane frazy, połączenia, obserwujący, informacje podane w profilu, dane agenta użytkownika, oglądane filmy.

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie Państwa danych opiera się na udzielonej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Możecie Państwo wycofać swoją zgodę za pośrednictwem przycisku “Ustawienia plików cookie”. W tym kontekście Państwa zgoda odnosi się również do § 25 ust. 1 TTDSG.

Odbiorcy / kategorie odbiorców: Udostępniamy Państwa dane LinkedIn.

Okres przechowywania: Przechowujemy Twoje dane przez okres niezbędny do korzystania z narzędzia LinkedIn Insight Tag w celu wyświetlania reklam.

Odwołanie do przetwarzania twoich danych osobowych w państwie trzecim: LinkedIn przetwarza Państwa dane w USA. Zapewniliśmy odpowiednie gwarancje ochrony danych (tzw. standardowe klauzule umowne) zgodnie z art. 46 GDPR. Możecie Państwo otrzymać kopię tych gwarancji na żądanie.

Obowiązek podania danych: Nie jestecie Państwo zobowiązani do podawania danych.

C. Inne usługi

1. YouTube

O procesie przetwarzania danych: Przetwarzamy Państwa dane w celu udostępnienia filmów na platformie YouTube.

Opis i cel przetwarzania: Osadziliśmy filmy YouTube na naszej stronie internetowej, które są przechowywane na platformie YouTube, należącej do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej witryny. Filmy YouTube są osadzone w trybie “rozszerzonego trybu ochrony danych”, co oznacza, że jeśli nie odtwarzacie Państwo filmów, żadne dane dotyczące Was jako użytkowników nie są przekazywane do YouTube. Tylko odtwarzając odpowiedni film, inicjowane jest przetwarzanie i przesyłanie danych.

Kategorie danych: Przy odtwarzaniu filmu, przekazywane są do YouTube następujące kategorie danych : witryna, język, region, rodzaj przeglądarki, wersja przeglądarki. Jeśli macie konto Google i / lub konto YouTube, przetwarzane są dalsze kategorie danych. Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy zapoznać się z Polityką prywatności YouTube.

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie Państwa danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR). Nie możemy wyświetlić odpowiednich filmów bez uzyskania dostępu do interfejsu udostępnionego w tym celu przez YouTube. Przetwarzanie danych jest technicznie konieczne do uzyskania dostępu do interfejsu. Ponadto macie Państwo swobodę nieodtwarzania filmu i tym samym uniemożliwienia przetwarzania.

Odbiorcy / kategorie odbiorców: Udostępniamy Państwa dane YouTube.

Okres przechowywania: Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to konieczne do korzystania z witryny.

Odwołanie do przetwarzania Państwa danych w państwie trzecim: YouTube przetwarza Państwa dane w USA. Zapewniliśmy odpowiednie gwarancje ochrony danych (tzw. standardowe klauzule umowne) zgodnie z art. 46 GDPR. Możecie Państwo uzyskać kopię tych gwarancji na żądanie.

Obowiązek podania danych: Nie jesteście Państwo zobowiązani do podawania danych.

2. Komunikacja e-mailowa i formularz kontaktowy

O procesie przetwarzania danych: Możecie Państwo skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego na tej stronie internetowej lub za pośrednictwem ogólnego adresu e-mail usługi info@edri.com. W ramach komunikacji w związku z treścią komunikacji, przetwarzamy Państwa dane w tym podane w formularzu dane osobowe.

Opis i cel przetwarzania: Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu obsługi twojego konkretnego zapytania.

Kategorie danych osobowych: Dane kontaktowe i informacje, które podacie Państwo w formularzu kontaktowym.

Podstawa prawna przetwarzania: Jeśli Państwa zapytanie dotyczy wykonania umowy, której jesteście stroną, lub w celu podjęcia działań przedumownych w odpowiedzi na Państwa zapytanie, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b GDPR. W innych przypadkach przetwarzanie Państwa danych w tym danych osobowych w celu obsługi Państwa zapytania opiera się na naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR). Bez przetwarzania danych osobowych nie jest możliwe przetworzenie Państwa zapytania. Ponadto korzystanie z formularza kontaktowego lub ogólnego adresu e-mail usługi jest dobrowolne.

Odbiorcy / kategorie odbiorców: Nie ujawniamy Państwa danych osobowych innym odbiorcom poza naszym dostawcą usług, chyba że taka potrzeba wynika bezpośrednio z Państwa zapytania.

Okres przechowywania: Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do przetworzenia Państwa zapytania lub przez okres, na jaki mamy prawo lub obowiązek przechowywania ich zgodnie z przepisami prawa.

Obowiązek podania danych: Nie jesteście Państwo zobowiązani do podawania danych osobowych. Pola oznaczone gwiazdką (*) w formularzu kontaktowym są obowiązkowe ponieważ bez tych danych, w tym danych osobowych nie można przetworzyć Państwa zapytania. Pozostałe informacje są dobrowolne i mogą ułatwić przetwarzanie Państwa zapytania.

D. Fanpages i media społecznościowe

1. LinkedIn and Facebook

Utrzymujemy obecności korporacyjne (tzw. channels lub fanpages) na portalach społecznościowych LinkedIn i Facebook.

Opis i cel przetwarzania: Poprzez prezentację naszej firmy na portalach społecznościowych chcemy prowadzić aktywną komunikację z Państwem i dać Wam możliwość zapoznania się z naszymi produktami i usługami oraz z naszą grupą firm. Ponadto wykorzystujemy portale społecznościowe do przeprowadzania działań marketingowych, w tym konkursów.

Jeśli skorzystacie Państwo z opcji kontaktu z nami na tych portalach społecznościowych, przetwarzamy dane, które podajecie w celu obsługi Państwa zapytania, będącego powodem kontaktu, oraz w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Państwa opinie i reakcje w portalach służą nam również do dalszego rozwoju i udoskonalania naszej oferty produktowej.

Kategorie danych: Przetwarzamy dane Państwa profilu. Dostawcy usług portali społecznościowych udostępniają naszej firmie dane statystyczne (tzw. “statystyki strony”), które dostarczają nam informacji na temat aktywności użytkowników na naszych stronach korporacyjnych. W ramach działań marketingowych wykorzystujemy opcje oferowane przez portale społecznościowe do kierowania reklamy do określonych grup docelowych (“targeting”).

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR) w celu komunikacji z Państwem, ciągłego doskonalenia naszych stron korporacyjnych i skutecznego prowadzenia działań reklamowych. Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem lub do podjęcia działań przedumownych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na tej podstawie.

Odbiorcy / kategorie odbiorców: Ujawniamy Państwa dane dostawcy usług. Portale społecznościowe są prowadzone przez odpowiedniego operatora portalu społecznościowego na własną odpowiedzialność. Odrębność serwisu oraz jego rozwoju w odniesieniu do portali społecznościowych leży w gestii operatora danego portalu społecznościowego. Nie mamy wpływu na dane gromadzone i przetwarzane przez operatora, ani nie jesteśmy świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania ani okresów przechowywania. Tylko w pojedynczych przypadkach, w których portale społecznościowe przetwarzają dane na podstawie naszych instrukcji, działają jako podmioty przetwarzające w naszym imieniu jako administratorzy danych.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że przetwarzanie danych osobowych w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwłaszcza w USA, nie jest wykluczone. W pewnych okolicznościach może to wiązać się z ryzykiem utrudnienia egzekwowania praw, co stanowi ryzyko dla indywidualnego użytkownika.

W odniesieniu do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym danych osobowych przez operatorów portali społecznościowych, odsyłamy do ich polityk prywatności:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., Irlandia): https://www.facebook.com/policy

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

YouTube (Google Ireland Ltd., Irlandia): https://policies.google.com/privacy

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company): https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Okres przechowywania danych: Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do przetworzenia Państwa odpowiedniego zapytania lub przez czas, na który mamy prawo lub jesteśmy zobowiązani przechowywać dane zgodnie z wymogami prawa.

Obligacja podania danych: Nie jesteście Państwo zobowiązani do podania danych.

2. Facebook Fanpage

O tym przetwarzaniu: Utrzymujemy obecność firmy (tzw. strony lub fanpage) na portalu społecznościowym Facebook. W tym celu przetwarzamy Państwa dane.

 

Opis i cel przetwarzania: Prezentując naszą firmę na Facebooku Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”), pragniemy nawiązać z Państwem aktywną komunikację i zaoferować możliwość znalezienia informacji o produktach i usługach naszej firmy i naszej grupy firm za pośrednictwem tego kanału. Jeśli korzystacie z opcji kontaktu z nami na tym portalu społecznościowym, przetwarzamy podane przez Państwa dane i informacje w celu przetworzenia Państwa prośby, powodu kontaktu i odpowiedzi na pytania.

Podstawa prawna przetwarzania: Państwa dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f GDPR, a także w celu ciągłej optymalizacji naszej obecności korporacyjnej. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, lub do podjęcia działań przedumownych na Państwa żądanie, przetwarzamy Państwa dane w tym dane osobowe na tej podstawie, art. 6 ust. 1 lit. GDPR.

Odbiorcy/kategorie odbiorców/okres przechowywania: Państwa danych ze strony Facebook Ireland Limited.

Informacja o solidarnej odpowiedzialności zgodnie z art. 26 GDPR.

Facebook Ireland Limited dostarcza naszej firmie dane statystyczne zwane „page insights”, które dostarczają nam informacji o aktywności użytkowników na naszych firmowych stronach internetowych. Funkcje strony firmowej Facebooka udostępniane firmom przez Facebook Ireland Limited są produktem Facebook firmy Facebook Ireland Limited, który podlega postanowieniom Polityki danych Facebooka (zobacz: https://www.facebook.com/about/privacy/update ), informacje na stronie Facebook Page Insights (zobacz: https://de-de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data) oraz jednostronnie udzielona umowa przez Facebook Ireland Limited w rozumieniu art. 26 GDPR (zobacz: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Uzgodniliśmy z Facebook Ireland Limited, że Facebook Ireland Limited jest odpowiedzialny za przekazywanie użytkownikowi informacji o przetwarzaniu “Page Insights” i umożliwienie użytkownikowi korzystanie z praw osoby, której dane dotyczą, zgodnie z GDPR. Zgodnie z GDPR macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia oraz usunięcia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Możecie dowiedzieć się więcej o tych prawach w ustawieniach Facebooka. Możecie również skontaktować się z inspektorem ochrony danych Facebook Ireland Limited, którego dane kontaktowe można znaleźć w polityce danych Facebook Ireland (zobacz: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970).

Uzgodniliśmy z Facebook Ireland Limited, że irlandzka Komisja Ochrony Danych jest głównym organem nadzorczym nadzorującym przetwarzanie “Page Insights” (mogą obowiązywać wyjątki, jeśli operator strony jest organem publicznym). Zawsze macie Państwo prawo złożyć skargę do irlandzkiej Komisji Ochrony Danych (zobacz: www.dataprotection.ie) lub do dowolnego innego organu nadzorczego.

Strona firmowa na Facebooku jest oparta na portalu mediów społecznościowych firmy Facebook Ireland Limited, który jest zarządzany w sposób odpowiedzialny przez tę firmę, a nie przez nas. Serwis Facebook należy do Facebook Ireland Limited i ma charakter odrębny od strony i serwisu EDRI . Więcej informacji na temat gromadzonych danych i procedur przetwarzania danych, celów przetwarzania lub okresów przechowywania można znaleźć w polityce danych firmy Facebook Ireland Limited (zobacz: https://www.facebook.com/about/privacy/update).

Okres przechowywania: Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to konieczne do przetworzenia Państwa żądania lub tak długo, jak jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do ich przechowywania ze względu na prawne obowiązki przechowywania.

Odwołanie do przetwarzania Państwa danych w państwie trzecim: Ponadto należy zauważyć, że nie można wykluczyć przetwarzania danych osobowych w krajach poza Unią Europejską, w szczególności w USA. W pewnych okolicznościach może to wiązać się z ryzykiem utrudnionego egzekwowania prawa, co stanowi ryzyko dla indywidualnego użytkownika.

Państwa prawa jako osoby, której dane są przetwarzane

W każdej chwili możecie dobrowolnie wycofać swoją zgodę zgodnie z przepisami o ochronie danych ze skutkiem na przyszłość; W procesie wyrażania zgody będzie to podreślone i opisane bardziej szczegółowo. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie przeprowadzone przed cofnięciem zgody.

W każdej chwili macie prawo zażądać informacji o przetwarzanych przez nas danych w tym danych osobowych. Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, macie Państwo prawo do ich sprostowania i uzupełnienia. W każdej chwili możecie zażądać usunięcia swoich danych osobowych, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani lub uprawnieni do dalszego przetwarzania Państwa danych. Jeżeli spełnione są wymogi prawne, możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub w ramach umowy, macie prawo do transferu podanych przez siebie danych, o ile nie narusza to praw i wolności innych osób.

Macie prawo kierować wszelkie pytania lub skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Odpowiedzialnymna terenie Polski organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl).

Macie prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych oparty na wyważeniu interesów lub w interesie publicznym z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Dotyczy to również profilowania na podstawie tego przepisu. Jeśli wyrazicie sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesu, praw i wolności, lub przetwarzanie będzie miało służyć dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie praw lub ochronie przed roszczeniami. Będziemy respektować ten sprzeciw. Sprzeciw można złożyć na adres E.ON Drive Infrastructure GmbH, Gutenbergstraße 3, 45128 Essen/Niemcy lub e-mail: dataprotection.de@edri.com