Personuppgiftsansvar

Controller

Personuppgiftsansvarig för databehandlingen på denna webbplats är:

E.ON Drive Infrastructure GmbH

Gutenbergstraße 3

45128 Essen/Germany

Vårt dataskyddsteam kan kontaktas via den postadress som nämns ovan eller via e-post:dataprotection.de@edri.com.

A. Webbplatsfunktioner

1. Åtkomst till denna webbplats

AOm denna behandling: Bedömningen och hämtningen av denna webbplats av dig kräver behandling av dina personuppgifter, såsom IP-adressen. Mer omfattande behandling av personuppgifter vid användning av särskilda tjänster eller cookies presenteras separat.

Beskrivning och syfte med behandlingen: När du besöker denna webbplats behandlar vi dina personuppgifter för att förse dig med denna webbplats och för att säkerställa dess drift och tekniska säkerhet.

Kategorier av personuppgifter: Din IP-adress, webbläsardata (t.ex. referens-ID eller omdirigeringar, skärmupplösning, operativsystem, webbläsare och webbläsarversion, installerade plugin-program och tillägg samt typsnitt).

Rättslig grund för behandling: Behandlingen av dina personuppgifter när du besöker denna webbplats baseras på vårt berättigade intresse (Art. 6 (1) lit. f GDPR). Vi har balanserat vårt intresse av att tillhandahålla samt driva och säkra denna webbplats mot ditt intresse av att dina personuppgifter är konfidentiella, varvid vårt intresse råder. Utan behandling av personuppgifter är tillhandahållandet av webbplatsen tekniskt omöjligt. Detta gäller även dess drift och säkerhet. I detta sammanhang tjänar säkrandet av webbplatsen även dina intressen.

Mottagare / kategorier av mottagare: För att webbplatsen ska fungera korrekt och för att uppfylla våra egna skyldigheter vidarebefordrar vi dina uppgifter till vår tjänsteleverantör som stödjer oss med denna webbplats.

Lagringsperiod:  Vi lagrar dina uppgifter så länge som är nödvändigt för att kunna tillhandahålla de tjänster som beskrivs ovan.

Skyldighet att lämna:: Du är inte skyldig att lämna personuppgifter. Utan dina personuppgifter är det dock inte möjligt för dig att komma åt denna webbplats.

2. Tekniskt nödvändiga cookies

Om denna behandling: I samband med användningen av tekniskt nödvändiga cookies behandlar vi dina personuppgifter för att förse dig med vissa funktioner på denna webbplats.

Beskrivning och syfte med behandlingen: När du går in på denna webbplats kan dina personuppgifter behandlas i samband med användning av så kallade “cookies”. Cookies är textfiler som lagras på din terminalenhet och är nödvändiga för vissa funktioner på denna webbplats. Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar enligt dina preferenser och till exempel vägra acceptera tredjepartscookies eller alla cookies. Vi vill påpeka att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. I detta avseende hänvisar följande information till cookies som inte har något samband med en tjänst som är tillgänglig via vår webbplats, utan endast tjänar till att tillhandahålla själva webbplatsen (“tekniskt nödvändiga cookies”).

Kategorier av personlig information: Google Tag Manager: samlad data om tagg som utlöser samtyckeshanteringsplattform Användarcentrerad: opt-in och opt-out-data, hänvisningsadress, användaragent, användarinställningar, samtyckes-ID, tid och typ av samtycke, mallversion, banner språk.

Rättslig grund för behandling: Behandlingen av dina personuppgifter i samband med användning av tekniskt nödvändiga cookies på denna webbplats är baserad på vårt berättigade intresse (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Vi har balanserat vårt intresse av att tillhandahålla de cookie-beroende funktionerna på denna webbplats mot ditt intresse av att dina personuppgifter är konfidentiella, varvid vårt intresse råder. Utan behandling av personuppgifter är det tekniskt omöjligt att tillhandahålla funktionerna. Samtidigt är alternativet som beskrivs ovan öppet för dig att förhindra behandling av dina personuppgifter i samband med cookies.

Mottagare / kategorier av mottagare: Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part. Vi lämnar endast ut uppgifter till våra databehandlare eller när vi är juridiskt skyldiga att tillhandahålla uppgifterna.

Lagringsperiod: Vi lagrar dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för användningen av respektive cookie.

Skyldighet att lämna: Du är inte skyldig att lämna ut personuppgifter. Utan dina personuppgifter kanske inte alla funktioner på denna webbplats är tillgängliga för dig.

3. Lokal lagring

Om denna behandling: Om du har samtyckt lagrar vi personuppgifter som du har skrivit in på vår webbplats i den så kallade lokala lagringen i din webbläsare.

Beskrivning och syfte med behandlingen: I samband med användningen av den lokala lagringen behandlar vi dina personuppgifter för att utforma vissa funktioner på denna webbplats. Detta innebär att vi lagrar information som du har skrivit in på vår webbplats i det lokala förrådet utöver ditt respektive besök på vår webbplats. På så sätt behöver du inte ange nämnda information på nytt om framtida besök på vår webbplats, utan förses med den direkt som en föreslagen ingång.

Kategorier av personuppgifter:: Mata in information i formulär samt data från spårningsverktyg, men inte samtycke, bankuppgifter eller kontraktskontonummer.

Rättslig grund för behandling: Behandlingen av dina personuppgifter i samband med användningen av Lokal lagring på denna webbplats är baserad på berättigat intresse (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

Mottagare / kategorier av mottagare: Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till mottagare. Lagringsperiod: Vi lagrar dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för användningen av respektive funktion på webbplatsen som är beroende av den lokala lagringen.

Skyldighet att lämna:  Du är inte skyldig att lämna ut personuppgifter. Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar enligt dina preferenser och till exempel inaktivera användningen av lokal lagring. Utan dina personuppgifter kanske inte alla funktioner på denna webbplats är tillgängliga för dig.

4. Usercentrics Consent Management Platform

Om denna behandling:: Vi använder Usercentrics Consent Management Platform för att hantera samtycken från dig.

Beskrivning och syfte med behandlingen:  Denna tjänst tillhandahåller en plattform för samtyckeshantering för att uppfylla de juridiska beviskraven för att erhålla samtycke.

Kategorier av personuppgifter: Opt-in och opt-out-data, referens-URL, användaragent, användarpreferenser, samtyckes-ID, tidpunkt för samtycke, typ av samtycke, mallversion, bannerspråk.

Rättslig grund för behandling:  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet som vi lyder under (Art. 6 para. 1 lit. c GDPR). Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke är detta den rättsliga grunden (Art. 6 (1) a GDPR). Du kan återkalla ditt samtycke via knappen Cookie Settings.

Mottagare / kategorier av mottagare: Vi använder tjänsteleverantören Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München.

Lagringstid: Samtyckesuppgifterna (samtycke och återkallande av samtycke) lagras i ett år. Cookies raderas efter att webbläsaren stängs. Uppgifterna raderas sedan omedelbart.

Skyldighet att lämna:  Du är inte skyldig att lämna ut personuppgifter.

B. Analyser via cookies och annan teknik 1. Google Tag Manager

1. Google Tag Manager

Om denna bearbetning:: Vi använder Google Tag Manager för att hantera webbplatstaggar på vår webbplats.

Beskrivning och syfte med behandlingen: Google Tag Manager är en lösning från Google som gör att företag kan hantera webbplatstaggar genom ett gränssnitt. Google Tag Manager är en cookiefri domän som inte samlar in några personliga uppgifter själv. Google Tag Manager utlöser andra taggar, som i sin tur kan samla in data. Vi påpekar härmed detta separat. Google Tag Manager har inte åtkomst till denna data.

För våra Google-produkter använder vi så kallade Global Site Tags, så att vi inte behöver inkludera integreringen av Google, det vill säga skriptet, på varje sida, utan Google levereras då automatiskt som en applikation i taggen på varje sida.

Kategorier av personuppgifter: Aggregerad taggutlösande data, IP-adress; kontraktskontonummer (krypterat och hashed), transaktionsnummer, spårning av webbresa; enhetstyp; enhetsinformation (webbläsare, OS, skärm).

Rättslig grund för behandling: Behandlingen av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Vi har balanserat vårt intresse av att använda Google Tag Manager mot ditt intresse av att dina personuppgifter är konfidentiella, med vårt intresse som råder.

Mottagare/kategorier av mottagare:  Google Ireland Ltd, Gordon House; Barrow Street, Dublin 4, Irland
Lagringstid: Uppgifterna raderas 14 dagar efter hämtning.

Tredjelandsreferens för behandlingen av dina personuppgifter:  Adobe behandlar dina personuppgifter i USA. Det finns inget beslut om lämplighet från Europeiska kommissionen för USA. Vi har säkrat dataskyddsnivån med lämpliga garantier (så kallade standardavtalsklausuler) enligt art. 46 GDPR. Du kan begära en kopia av dessa garantier från oss.

Skyldighet att lämna: Du är inte skyldig att lämna ut personuppgifter. Utan dina personuppgifter är det dock inte möjligt för dig att ringa upp denna webbplats.

2. Google Analytics angående analysen av ditt webbplatsbeteende.

Om denna behandling: Om du har samtyckt använder vi “Google Analytics” på vår webbplats för att analysera ditt webbplatsbeteende. Å våra vägnar kommer Google att använda personuppgifter för att utvärdera din användning av webbplatserna, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och förse oss med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. För användning av Google Analytics inom ramen för Google Marketing Platform för att spela ut reklam gäller även informationen i kapitlet Google Marketing Platform.

Beskrivning och syfte med behandlingen: Vi använder “Google Analytics” på vår webbplats, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”). Google Analytics använder så kallade spårningspixlar och “cookies”; cookies är textfiler som lagras på din terminalenhet och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av en cookie om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Genom att aktivera IP-anonymisering kommer din IP-adress dock att förkortas av Google i förväg inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Europeiska unionen och andra medlemsländer). Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Å våra vägnar kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatserna, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och förse oss med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan data från Google.

I samband med Google Analytics använder vi även tjänsten Big Query. Big Query är en databas som finns på vår egen server. Datastrukturen för Big Query definieras av Google, men själva databasen och därmed inkommande data faller under vår datasuveränitet. Insamlingen av data sker i Google Analytics. Stor fråga “dubbletter” den inkommande Google Analytics-datan och överför den till databasen. Big Query har också data som kommer in från Campaign Manager-verktyget. Dessa data dupliceras också och skickas sedan till Big Query. Genom Campaign Manager genererar vi data om konverteringar gjorda genom så kallade floodlight-aktiviteter.

Vi delar även anonymiserad data med Google för benchmarking, så att vi kan genomföra undersökningar och marknadsanalyser och ständigt optimera tjänsterna. Uppgifterna är aggregerade och anonymiserade så att de inte kan användas för att identifiera företaget, kontot eller användarna.

Kategorier av personuppgifter:  Webbläsarinformation, klicksökväg, datum och tid för besöket, enhetsinformation, nedladdningar, Flash-version, platsinformation, IP-adress, JavaScript-support, besökta sidor, köpaktivitet, referens-URL, användningsdata, widgetinteraktioner.

Rättslig grund för behandling: TBehandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Du kan återkalla ditt samtycke via knappen Cookie Settings. I detta sammanhang hänvisar ditt samtycke även till § 25 (1) TTDSG. Mottagare/kategorier av mottagare: Vi lämnar ut dina personuppgifter till Google.

Lagringsperiod: Vi lagrar dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för användningen av Google Analytics för analys av ditt webbplatsbeteende. Cookies lagras i högst 2 år.

Tredjelandsreferens för behandlingen av dina personuppgifter: Google behandlar dina personuppgifter i USA. Det finns inget beslut om lämplighet från Europeiska kommissionen för USA. Vi har säkrat dataskyddsnivån med lämpliga garantier (så kallade standardavtalsklausuler) enligt art. 46 GDPR. Du kan begära en kopia av dessa garantier från oss.

Skyldighet att lämna: Du är inte skyldig att lämna ut personuppgifter.

3. LinkedIn-annonser

Om denna behandling:  Vi behandlar dina personuppgifter för att använda LinkedIn Insight-taggen för att visa annonser. Beskrivning och syfte med behandlingen: Denna webbplats använder konverteringsverktyget “LinkedIn Insight Tag” samt LinkedIn Ads of LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Detta möjliggör riktad annonsering på och utanför denna webbplats utan att identifiera dig som webbplatsanvändare. Detta tjänar till analys och optimering av vårt onlineerbjudande, i synnerhet retargeting, d.v.s. förnyad annonsering på andra webbplatser och allokering till målgrupper.

Kategorier av personuppgifter: Visade annonser, Annonsidentifierare, Visade artiklar, Enhetsidentifierare, Enhetsinformation, IP-adress, Operativsysteminformation, Besökta sidor, Söktermer, Anslutningar, Följare, Information som tillhandahålls i profilen, Användaragentdata, Visade videor.

Rättslig grund för behandling: Behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Du kan återkalla ditt samtycke via knappen Cookie Settings. I detta sammanhang hänvisar ditt samtycke även till § 25 (1) TTDSG.

Mottagare/kategorier av mottagare: Vi lämnar ut dina personuppgifter till LinkedIn.
Lagringsperiod: Vi lagrar dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för användningen av LinkedIn Insight-taggen för att spela ut reklam.

Tredjelandsreferens för behandlingen av dina personuppgifter: LinkedIn behandlar dina personuppgifter i USA. Det finns inget beslut om lämplighet från Europeiska kommissionen för USA. Vi har säkrat dataskyddsnivån med lämpliga garantier (så kallade standardavtalsklausuler) enligt art. 46 GDPR. Du kan begära en kopia av dessa garantier från oss.

Skyldighet att lämna: Du är inte skyldig att lämna ut personuppgifter.

C. Övriga tjänster

1. YouTube

Om denna behandling: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna förse dig med videor på YouTube-plattformen.

Beskrivning och syfte med behandlingen:  Vi har bäddat in YouTube-videor på vår webbplats, som lagras på YouTube, en plattform från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland och kan spelas upp direkt från vår webbplats. YouTube-videorna är alla inbäddade i “utökat dataskyddsläge”, vilket innebär att ingen data om dig som användare överförs till YouTube om du inte spelar upp videorna. Endast genom att spela upp respektive video initieras respektive bearbetning och data överförs.

Personliga datakategorier: BGenom att spela upp videon överförs följande kategorier av personuppgifter till YouTube: Webbplats, språk, region, webbläsartyp, webbläsarversion. Om du har ett Google-konto och/eller ett YouTube-konto, behandlas ytterligare kategorier av data. För mer information, se Google – Sekretesspolicy YouTube-tjänster.

Rättslig grund för behandling: Behandlingen av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Vi har vägt vårt intresse av användningen av dessa videor mot ditt intresse av att dina personuppgifter är konfidentiella, varvid vårt intresse råder. Vi kan inte visa motsvarande videor utan att ha tillgång till gränssnittet som tillhandahålls för detta ändamål av YouTube. Behandlingen av personuppgifter är tekniskt obligatorisk för att komma åt gränssnittet. Dessutom är du fri att inte spela upp en video och därmed förhindra bearbetningen.

Mottagare/kategorier av mottagare: Vi lämnar ut dina personuppgifter till YouTube.

Lagringsperiod:  Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för användningen av webbplatsen

Tredjelandsreferens för behandlingen av dina personuppgifter: YouTube behandlar dina personuppgifter i USA. Det finns inget beslut om lämplighet från Europeiska kommissionen för USA. Vi har säkrat dataskyddsnivån med lämpliga garantier (så kallade standardavtalsklausuler) enligt art. 46 GDPR. Du kan begära en kopia av dessa garantier från oss.

Skyldighet att lämna:  Du är inte skyldig att lämna ut personuppgifter.

2. E-postkommunikation och kontaktformulär

Om denna behandling:  Du kan kontakta oss genom att använda vårt kontaktformulär på denna webbplats eller via den allmänna tjänstens e-postadress info@edri.com. För kommunikationen enligt kommunikationens innehåll behandlar vi dina personuppgifter.

Beskrivning och syfte med behandlingen: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna behandla din respektive begäran.

Kategorier av personuppgifter:/strong> Kontaktuppgifter och uppgifter som du anger i kontaktformuläret.

Legal basis of processing: Om din begäran avser fullgörandet av ett avtal som du är part i, eller för genomförandet av åtgärder före avtal som vidtagits som svar på din begäran, är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 lit. . b GDPR. I andra fall baseras behandlingen av dina personuppgifter för att hantera din begäran på vårt berättigade intresse (Art. 6 (1) lit. f GDPR). Vi har vägt vårt intresse av att tillhandahålla kontaktformuläret eller en allmän tjänste-e-postadress mot ditt intresse av att dina personuppgifter är konfidentiella, med vårt intresse som rådande. Utan behandling av personuppgifter är det inte möjligt att behandla din begäran. Dessutom är användningen av kontaktformuläret eller en allmän e-postadress till tjänsten frivillig.

Mottagare/kategorier av mottagare: Vi lämnar inte ut dina personuppgifter vid sidan av vår tjänsteleverantör till mottagare såvida inte detta är nödvändigt direkt från din förfrågan.

Lagringsperiod: Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att behandla din respektive förfrågan eller så länge som vi är berättigade eller skyldiga att lagra dem på grund av lagstadgade lagringsskyldighet.

Skyldighet att lämna: YDu är inte skyldig att lämna personuppgifter. Fälten markerade med * i kontaktformuläret är obligatoriska fält. Utan dessa personuppgifter kan din respektive begäran inte behandlas. Den återstående informationen är frivillig och kan förenkla behandlingen av din förfrågan.

D. Fansidor och sociala medier

1. LinkedIn och Facebook

Vi underhåller företagsframträdanden (så kallade kanaler eller fansidor) på de sociala medieportalerna LinkedIn och Facebook.

Beskrivning och syfte med behandlingen: Genom att presentera vårt företag i sociala medieportaler vill vi söka aktiv kommunikation med dig och erbjuda dig möjligheten att informera dig om vårt företags och vår företagsgrupps produkter och tjänster via detta sätt. Dessutom använder vi sociala medieportaler för att genomföra marknadsföringsåtgärder inklusive tävlingar.

Om du använder kontaktalternativen till oss på dessa sociala medieportaler behandlar vi de uppgifter du lämnar för att kunna behandla din förfrågan, vilket är anledningen till din kontakt, och för att svara på dina frågor. Din feedback och reaktioner i portalerna hjälper oss också att vidareutveckla och förbättra vår produktportfölj.
Kategorier av personuppgifter: Vi behandlar uppgifterna i din profil. Tjänsteleverantören av sociala medieportaler förser vårt företag med statistisk data (så kallade “sidinsikter”) som ger oss information om användaraktiviteter på våra företagsframträdanden. Som en del av marknadsföringsåtgärder använder vi de alternativ som de sociala medieportalerna erbjuder för att adressera specifika målgrupper (”targeting”).

Rättslig grund för behandling: Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse (Art. 6 (1) lit f) GDPR) eller på basis av ditt samtycke (Art. 6 (1) lit. a) GDPR) av att kommunicera med dig, i att kontinuerligt optimera våra företagsframträdanden och i genomförandet av effektiva reklamåtgärder. Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att genomföra åtgärder före avtal, behandlar vi dina personuppgifter på denna grund.

Mottagare / kategorier av mottagare: Vi lämnar ut dina uppgifter till tjänsteleverantören. De sociala medieportalerna drivs inte av oss, utan av respektive sociala medieportaloperatörer på eget ansvar. Den sociala medieportalens produktsuveränitet och produktdesign ligger hos respektive operatör för sociala medieportaler. Vi har inget inflytande på de uppgifter som samlas in och behandlas av operatören, och vi är inte heller medvetna om hela omfattningen av datainsamlingen, ändamålen med behandlingen eller lagringsperioderna. Endast i enskilda fall där de sociala medieportalerna behandlar personuppgifter på grundval av våra instruktioner, agerar de som registerförare under vårt ansvar som personuppgiftsansvariga.

Vi vill påpeka att behandling av personuppgifter i länder utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt i USA, inte kan uteslutas. Under vissa omständigheter kan detta vara förenat med risk för svårare rättstillämpning, vilket innebär en risk för den enskilde användaren.
När det gäller insamling, bearbetning och användning av personuppgifter av operatörerna av sociala medieportaler hänvisar vi till deras integritetspolicy:

Lagringsperiod:Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att behandla din respektive begäran eller så länge som vi har rätt eller är skyldiga att lagra dem på grund av lagkrav.

Skyldighet att tillhandahålla: Du är inte skyldig att lämna personuppgifter.

2. Facebook Fanpage

Om denna bearbetning: Vi upprätthåller en företagsnärvaro (så kallade sidor eller fansidor) på den sociala medieportalen Facebook. Därvid behandlar vi dina personuppgifter.

Beskrivning och syfte med behandlingen: Genom att presentera vårt företag på Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“Facebook”), vill vi söka aktiv kommunikation med dig och erbjuda dig möjligheten att hitta ut om produkter och tjänster från vårt företag och vår företagsgrupp via denna kanal. Om du använder kontaktalternativen till oss på denna sociala medieportal, behandlar vi de uppgifter och information som du tillhandahåller för att behandla din förfrågan, anledningen till din kontakt och för att svara på dina frågor.

Rättslig grund för behandling: Vi behandlar dina personuppgifter utifrån vårt berättigade intresse, art. 6 (1) lit. f GDPR, i kommunikationen med dig, såväl som i den kontinuerliga optimeringen av vår företagsnärvaro. Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i, eller för att genomföra åtgärder före avtal som sker på din begäran, behandlar vi dina personuppgifter på denna grund, art. 6 (1) lit. b GDPR.

Mottagare/mottagarkategorier/lagringstid: Av dina personuppgifter från Facebook Ireland Limiteds sida. Information om gemensamt ansvar enligt art. 26 GDPR.

Facebook Ireland Limited förser vårt företag med statistiska uppgifter som kallas “sidinsikter”, som ger oss information om användaraktivitet på våra företagswebbplatser. Funktionerna på en Facebook-företagssida som tillhandahålls av Facebook Ireland Limited för företag är en Facebook-produkt från Facebook Ireland Limited som är föremål för reglerna i Facebooks datapolicy (jfr https://www.facebook.com/about/privacy/update), informationen på Facebook Page Insights (jfr https://de-de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data) and an agreement provided unilaterally by Facebook Ireland Limited within the meaning of Art. 26 GDPR (cf. https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Vi har kommit överens med Facebook Ireland Limited om att Facebook Ireland Limited är ansvarigt för att förse dig med information om behandlingen av Page Insights och göra det möjligt för dig att utöva dina registrerade rättigheter enligt GDPR. Enligt GDPR har du rätt till åtkomst, rättelse, portabilitet och radering av dina uppgifter, samt rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter och att begränsa behandlingen av dessa. Du kan lära dig mer om dessa rättigheter i dina Facebook-inställningar. Du kan också kontakta Facebook Ireland Limiteds dataskyddsombud, vars kontaktuppgifter finns i Facebook Irelands datapolicy (se https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970).

WVi har kommit överens med Facebook Ireland Limited om att den irländska dataskyddskommissionen är den ledande tillsynsmyndigheten som övervakar behandlingen av Page Insights (undantag kan gälla om sidoperatören är en offentlig myndighet). Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till den irländska dataskyddskommissionen (se på www.dataprotection.ie) eller till någon annan tillsynsmyndighet.

Facebooks företagssida är baserad på Facebook Ireland Limiteds sociala medieportal, som drivs ansvarsfullt av den senare och inte av oss. Produktsuveräniteten och produktdesignen för så kallade Facebook-sidor ligger hos Facebook Ireland Limited av plattformsrelaterade skäl. För ytterligare information om insamlade data och databehandlingsförfaranden, ändamålen med behandlingen eller lagringsperioderna, besök Facebook Ireland Limiteds datapolicy (se
https://www.facebook.com/about/privacy/update).

Lagringsperiod: Vi lagrar dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för att behandla din respektive begäran eller så länge som vi är berättigade eller skyldiga att lagra dem på grund av lagliga lagringsförpliktelser.

Tredjelandsreferens för behandlingen av dina personuppgifter: Dessutom bör det noteras att behandling av personuppgifter i länder utanför EU, särskilt i USA, inte kan uteslutas. Under vissa omständigheter kan detta vara förenat med risk för svårare rättstillämpning, vilket innebär en risk för den enskilde användaren.

Dina rättigheter som registrerad

Du kan fritt återkalla ditt samtycke enligt dataskyddslagstiftningen när som helst med verkan för framtiden; vi kommer att påpeka detta mer i detalj när du ger ditt samtycke. Behandling som utförts före en återkallelse förblir opåverkad av återkallelsen.

Du har rätt att när som helst begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem rättade och kompletta. Du kan begära radering av dina personuppgifter när som helst, såvida vi inte är juridiskt skyldiga eller berättigade att fortsätta att behandla dina uppgifter. Om lagkraven är uppfyllda kan du begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om behandlingen sker på grundval av ditt samtycke eller inom ramen för ett avtal har du rätt att överföra de uppgifter du har lämnat, förutsatt att detta inte påverkar andra personers rättigheter och friheter.

Du har rätt att ställa alla frågor eller klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss är Data Protection Authority Aufsichtsbehörde NRW (www.ldi.nrw.de)

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter baserat på en intresseavvägning eller i allmänhetens intresse på grunder som hänför sig till din speciella situation. Detta gäller även profilering utifrån denna bestämmelse. Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer att observera denna invändning för framtiden. Invändningen kan göras blankettfri och bör helst ställas till E.ON Drive Infrastructure GmbH, Gutenbergstraße 3, 45128 Essen/Tyskland eller e-post:  dataprotection.de@edri.com