Warunki

Chociaż E.ON Drive Infrastructure GmbH dołożył wszelkich uzasadnionych starań, aby zamieścić na tej stronie dokładne i kompletne informacje, E.ON Drive Infrastructure GmbH nie składa żadnych oświadczeń ani nie gwarantuje, że informacje udostępniane za pośrednictwem tej witryny, w tym wszelkie łącza hipertekstowe używane bezpośrednio lub pośrednio z tą witryną są dokładne, kompletne lub aktualne. E.ON Drive Infrastructure GmbH może w dowolnym czasie i bez uprzedzenia wprowadzać zmiany do informacji zawartych na tej stronie internetowej i nie zobowiązuje się do aktualizacji tych informacji. Łącza hipertekstowe podane w niniejszym dokumencie służą wyłącznie wygodzie, a umieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza polecania witryny przez firmę E.ON Drive Infrastructure GmbH. E.ON Drive Infrastructure GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek strony, do której prowadzi łącze, ani za żadne łącze zawarte na stronie.

Zawartość tej strony jest chroniona prawami autorskimi. Jednakże firma E.ON Drive Infrastructure GmbH niniejszym udziela użytkownikowi prawa do przechowywania i powielania dowolnego tekstu udostępnionego na tej stronie internetowej. Jednak ze względu na prawa autorskie niedozwolone jest przechowywanie lub powielanie jakichkolwiek zdjęć i wykresów wyświetlanych w ramach tej witryny.

Informacje zawarte na tej witrynie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych i nie należy na nich polegać w związku z jakąkolwiek decyzją inwestycyjną.

W żadnym wypadku E.ON SE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody specjalne, pośrednie lub wynikowe lub jakiekolwiek szkody wynikające z utraty użytkowania, danych lub zysków, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego wynikającego z lub w związku z korzystaniem lub wykonywaniem dokumentów, usług lub informacji dostępnych na tej stronie.