Algemene voorwaarden

Disclaimer
Algemene Gebruiksvoorwaarden

Hoewel E.ON Drive Infrastructure GmbH redelijke inspanningen zal leveren om accurate en volledige informatie op deze website te verstrekken, geeft E.ON Drive Infrastructure GmbH geen garanties of verklaringen dat de informatie die via deze website wordt verstrekt, inclusief eventuele hypertextlinks die direct of indirect vanaf deze website worden gebruikt, accuraat, volledig of actueel is. E.ON Drive Infrastructure GmbH kan op elk moment wijzigingen aanbrengen in de informatie op deze website, zonder kennisgeving, en verbindt zich er niet toe deze informatie bij te werken. De hierin verstrekte hypertextlinks zijn uitsluitend bedoeld voor gemak en de opname van een link impliceert geen goedkeuring door E.ON Drive Infrastructure GmbH van de site. E.ON Drive Infrastructure GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site of enige link die in een gelinkte site is opgenomen.
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Echter, E.ON Drive Infrastructure GmbH verleent u hierbij het recht om alle tekst die onder deze website wordt verstrekt op te slaan en te reproduceren. Vanwege auteursrechtelijke redenen is het echter niet toegestaan om afbeeldingen en grafieken die onder deze website worden weergegeven op te slaan of te reproduceren.
De informatie op deze website vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten en mag niet worden vertrouwd in verband met enige beleggingsbeslissing.
In geen geval zal E.ON SE aansprakelijk zijn voor enige bijzondere, indirecte of gevolgschade of enige schade, inclusief verlies van gebruik, gegevens of winst, hetzij in een contractuele actie, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of de prestaties van documenten, diensten of informatie die beschikbaar zijn op deze website.