Allmänna användarvillkor

Även om E.ON Drive Infrastructure GmbH kommer att göra rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och fullständig information på denna webbplats, ger E.ON Drive Infrastructure GmbH inga utfästelser eller garantier för att informationen som tillhandahålls via denna webbplats, inklusive eventuella hypertextlänkar som används antingen direkt eller indirekt från denna webbplats är korrekt, komplett eller aktuell. E.ON Drive Infrastructure GmbH kan göra ändringar i informationen på denna webbplats när som helst utan föregående meddelande och åtar sig inte att uppdatera denna information. Hypertextlänkarna som tillhandahålls häri är endast avsedda som en bekvämlighet och inkluderingen av en länk innebär inte att E.ON Drive Infrastructure GmbH godkänner webbplatsen. E.ON Drive Infrastructure GmbH ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats eller någon länk som finns på en länkad webbplats.
Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat. E.ON Drive Infrastructure GmbH ger dig dock härmed rätten att lagra och reproducera all text som tillhandahålls under denna webbplats. Men på grund av upphovsrättsliga skäl är det inte tillåtet att lagra eller reproducera några bilder och diagram som visas under denna webbplats.
Informationen på denna webbplats utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa några värdepapper och bör inte litas på i samband med investeringsbeslut.

E.ON SE ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för några speciella, indirekta eller följdskador eller några som helst skador som härrör från förlust av användning, data eller vinst, vare sig det är i en åtgärd av kontrakt, försumlighet eller annan slingrande åtgärd, som uppstår på grund av av eller i samband med användningen eller utförandet av dokument, tjänster eller information tillgänglig från denna webbplats.